Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника ручного зварювання 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову електрозварювальних машин та зварювальних камер, які застосовує;
      - вимоги до зварного шва та поверхонь після кисневого різання (стругання);
      - вимоги і значення обмазок електродів;
      - основні види контролю зварних швів;
      - способи підбирання марок електродів залежно від марок сталі;
      - причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання.

1.4. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання середньої складності деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей і простих деталей з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового.

2.2. Виконує ручне дугове кисневе різання, стругання деталей середньої складності з маловуглецевих, легованих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів в різних положеннях.

2.3. Наплавляє спрацьовані прості інструменти, деталі з вуглецевих та конструкційних сталей.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани бітерні та різальні, передні і задні осі тракторного причепу, дишла і рами комбайну і хедера, шнеки жниварки, граблина і мотовила - зварювання.

5.2. Боковини, передні площадки, підніжки, обшивання залізничних вагонів - зварювання.

5.3. Буї та бочки рейдові, артщити та понтони - зварювання.

5.4. Вали електричних машин - наплавлення шийок.

5.5. Деталі каркаса кузова вантажних вагонів - зварювання.

5.6. Деталі кулісного механізму - наплавлення отворів.

5.7. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.

5.8. Катки опорні - зварювання.

5.9. Кільблоки - зварювання.

5.10. Кожухи складені, котли обігрівання - зварювання.

5.11. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.

5.12. Конструкції, вузли, деталі під артустановки - зварювання.

5.13. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.

5.14. Крани вантажні - наплавлення скатів.

5.15. Кузови автосалонів - зварювання.

5.16. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів настилу, деталей.

5.17. Різці фасонні і штампи прості - зварювання та наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.

5.18. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.

5.19. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обшивка котлів - зварювання.

5.20. Труби димові висотою до 30 м і вентиляційні з листової вуглецевої сталі - зварювання.

5.21. Труби зв'язкові димогарні в котлах та труби пароперегрівачів - зварювання.

5.22. Труби нагріті - наплавлення буртів.

5.23. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) - зварювання.

5.24. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання в стаціонарних умовах.

5.25. Шестірні - наплавлення зубів.

5.26. Зварювання електродугове: Баки розширювальні - зварювання, приварювання труб.

5.27. Баки, трубопроводи, посудини, ємності з вуглецевої та низьколегованої сталі для наливання водою - зварювання.

5.28. Буї, бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.

5.29. Вали і станини електромоторів - заварювання раковин і тріщин.

5.30. Валки, втулки - наплавлення в нижньому положенні.

5.31. Вигородки легкі - зварювання на стапелі між собою та приварювання до внутрішніх конструкцій.

5.32. Втулки на лицевих панелях головних розподільних щитів - приварювання до кондуктора.

5.33. Двері, кришки люків проникні - зварювання.

5.34. Двері проникні, кришки люків - зварювання.

5.35. Деталі вузлів, фундаментів дрібних з товщиною металу 3 мм та вище з вуглецевих сталей - зварювання.

5.36. Деталі розподільних щитів: ковпачки, замінювачі, жолобки, петлі, бочки, стояки, навариші, шпильки - приварювання до корпусу, каркасу або кришки.

5.37. Деталі суднових механізмів - наплавлення кромок листів і інших деталей під час складальних робіт.

5.38. Димоходи і димові труби головних та допоміжних котлів - зварювання вертикальних і горизонтальних швів, приварювання ребер жорсткості.

5.39. Дифузори компенсаторів газотурбінних установок, фундаментні рами - прихвачування деталей.

5.40. Жолоби прямі та кутові для прокладання кабелів - приварювання уздовж траси дистанційного керування.

5.41. Заготовки круглі для штампів - зварювання.

5.42. Замки: баранчикові, регільні, важільні, шпінгалетні - зварювання стикових і накладених з'єднань.

5.43. Заповнення слюсарного корпусу - зварювання.

5.44. Зашиття при монтажі устаткування - зварювання в нижньому положенні.

5.45. Зовнішній корпус - зварювання технологічних місць, які не підлягають контролю.

5.46. Ілюмінатори полегшені - зварювання конструкцій III і IV категорій.

5.47. Ілюмінатори полегшені - зварювання.

5.48. Камери водяні, кожухи компенсаторів, рами, агрегати живлення - зварювання.

5.49. Камери для дробометальних установок, броньовий захист для дробоструминних апаратів - зварювання.

5.50. Каркаси, кронштейни, балки і рами приладні простої конструкції - зварювання.

5.51. Каркас і обшивання допоміжних водотрубних утилізаційних котлів та повітропідігрівачів - зварювання.

5.52. Каркаси, постілі та інша оснастка для складання великих вузлів - зварювання в об'ємні вузли.

5.53. Каркаси і облицювання дверей струморозподільних пристроїв - зварювання.

5.54. Каркаси приміщень побуту, постілі - зварювання в об'ємні вузли.

5.55. Кармани для фотосхем, пеналів, запасних запобіжників, плавких вставок - приварювання до струморозподільних пристроїв.

5.56. Катки електромостового крану - наплавлення.

5.57. Керма - зварювання плоскої частини пер.

5.58. Кільблоки і клітки для стапеля - зварювання.

5.59. Кільця розпірні, противаги, балки розпірні - приварювання з технологічним не перевірянням.

5.60. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих та низьколегованих сталей з товщиною металу понад 2 мм - зварювання.

5.61. Комінгси кришок, дверей, люків, горловини, решіток - зварювання.

5.62. Конструкції корпусні зварні з вуглецевих та низьколегованих сталей - повітро-дугове стругання у всіх просторових положеннях (усунення тимчасових елементів, виплавляння дефектних ділянок зварних швів, оброблення кромок).

5.63. Конструкції основного корпуса - електроприхвачування по монтажних стиках.

5.64. Корпуси турбін високого тиску - прихвачування.

5.65. Кріплення баласту - зварювання на стапелі.

5.66. Кріплення спецпокриттів: шпильки, скоби, гребінки - приварювання.

5.67. Кришки водонепроникні - приварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (1-15 кгс/кв.см).

5.68. Кришки герметичних коробок - приварювання обичайок, жолобків.

5.69. Кузови, рами пересувних дизель-електростанцій, рамки, важілі, косинці - зварювання.

5.70. Листи відкидні, пристрої суднові - зварювання в цеху.

5.71. Люк світловий - зварювання корпуса і приварювання кришок.

5.72. Набір корпуса - приварювання до непроникних платформ і перебірок в нижньому положенні на дільниці попереднього складання.

5.73. Надбудови - приварювання набору, зварювання і приварювання до палуб в нижньому і вертикальному положеннях.

5.74. Невідповідальні корпусні конструкції - електроповітряне наплавлення кореня шва та усунення тимчасових кріплень.

5.75. Обрешетування ізоляції по бортах і перебірках - зварювання на стапелі та на плаву.

5.76. Обрешетування - приварювання в стельовому положенні.

5.77. Обухи та вироби вантажністю до 5 т - зварювання на дільниці попереднього складання.

5.78. Обшивка каркасів, панелі лицеві - приварювання до конструкцій.

5.79. Огорожі площадок, віялоподібні огорожі поручня (шторм-поручні, поручні до трапів) - приварювання до конструкцій.

5.80. Опори, накладки для розподільних щитів - зварювання.

5.81. Пайпи настилів - зварювання.

5.82. Перебірки легкі, вигородки - приварювання ребер жорсткості в нижньому положенні.

5.83. Перебірки поперечні та поздовжні, вигородки палуби - зварювання вузлів, полотнищ по стиках і пазах у нижньому положенні на дільниці попереднього складання.

5.84. Перо руля з маловуглецевих сталей - зварювання.

5.85. Підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів, скоби з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання.

5.86. Підставки опорні, тумби, балки без оброблення кромок - зварювання.

5.87. Планки, книці, скоби, стояки, підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів - приварювання на стапелі.

5.88. Пристрої повітронаправні, повітронагрівачі водотрубних котлів - зварювання.

5.89. Пристрої леєрні, навантажувальні, лебідки, в'юшки - зварювання.

5.90. Пристрої спеціальні для заливання кабельних коробок - приварювання втулки до валу.

5.91. Проектори - приварювання.

5.92. Рами і каркаси приладні складної конфігурації - зварювання.

5.93. Решітки з трубок діаметром від 10 до 15 мм - зварювання.

5.94. Розпірні балки, кільця, хрестовини - приварювання до основного корпусу.

5.95. Ролики, маточини, муфти - заварювання і наплавлення зубів.

5.96. Скоби, кріплення пакетників, кліщів, панелей - зварювання.

5.97. Скоби-трали, перехідні містки, площадки, фальшборти, цифри, букви - приварювання на стапелі.

5.98. Стелажі для зберігання документації - зварювання.

5.99. Стенди складальні, постілі, кондуктори - повітро-дугове стругання при усуненні технологічних тимчасових кріплень.

5.100. Стінки з листового металу товщиною 3 мм і вище - зварювання в нижньому і вертикальному положенні.

5.101. Столи газорізальні, ящики для перевезення деталей і муфти - зварювання.

5.102. Трапи вертикальні та похилі (стальні), сходні - зварювання.

5.103. Труби димоходів камбуза - зварювання.

5.104. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною понад 2 мм - зварювання.

5.105. Фланці вентиляційні - зварювання.

5.106. Фундаменти з вуглецевих і низьколегованих сталей: під допоміжні механізми, балони, шлюпочні та швартовні пристрої, кріплення устаткування - зварювання.

5.107. Хвостовики сальників, пуансонів, штампів - приварювання до металевих конструкцій.

5.108. Циліндри, патрубки, стакани, які не вимагають випробувань на герметичність, - зварювання поздовжніх і кільцевих швів.

5.109. Шафи і сейфи з замками - зварювання.

5.110. Шпангоути з вуглецевих і низьколегованих сталей - зварювання і приварювання до обшивки корпуса на дільниці попереднього складання.

5.111. Штампи середньої складності тиском до 400 т - зварювання.

5.112. Якорі, ахтерштевні, форштевні - заварювання дефектів.

5.113. Зварювання в захисних газах: Бобишки, дена, хрестовини, перегородки, планки, ребра, стакани, косинці, фланці, штуцери в зібраних зварних вузлах з алюмінієвих, мідних і інших сплавів - прихвачування.

5.114. Вигородки легкі, платформи зі сплавів - зварювання між собою і приварювання на стапелі до внутрішніх конструкцій.

5.115. Вироби з алюмінієвих сплавів товщиною металу понад 3 мм (кожухи, жолоби, панелі, екрани, піддони, коробки, корпуси, кришки, каркаси, кронштейни, вузли різні) - зварювання.

5.116. Вироби з латуні товщиною металу до 1,5 мм - зварювання під хромування.

5.117. Вироби МНЧ, які працюють під тиском, - захищання шва в процесі зварювання.

5.118. Відливки з кольорових сплавів, нескладних конструкцій - заварювання раковин і тріщин.

5.119. Відливки кольорового лиття - заварювання дефектів.

5.120. Гільзи на опору з мідних і мідно-нікелевих сплавів - зварювання бобишок, відростків.

5.121. Деталі для кріплення меблів та виробів з кольорових сплавів - приварювання.

5.122. Деталі ізоляції водотрубних котлів - зварювання.

5.123. Деталі невідповідальні, з алюмінієвих сплавів, товщиною металу понад 3 мм - прихвачування.

5.124. Деталі рами з алюмінієвих сплавів товщиною 6 мм - зварювання.

5.125. Каркаси, кронштейни, рами з профільного металу, зі сплавів - зварювання.

5.126. Кожухи на трасі парового опалення та електрокабелів з кольорових сплавів - зварювання.

5.127. Коробки розміром 300 х 300 х 100 мм - прихвачування і зварювання.

5.128. Меблі металеві - зварювання.

5.129. Набори в секціях з алюмінієвих сплавів - прихвачування під час установлення.

5.130. Підвіски, фундаменти під електроустаткування - зварювання на дільниці попереднього складання.

5.131. Планки, касети, скоб-мости, підвіски, хвостовики та інші деталі зі сплавів - приварювання.

5.132. Пристрої леєрні (стояки, леєри, обшивання, гачки заземлення) з кольорових сплавів - зварювання.

5.133. Прості деталі з титану та його сплавів - зварювання.

5.134. Резервуари зі сплавів, які не вимагають гідровипробування на непроникність, - зварювання.

5.135. Резервуари, які не вимагають гідровипробувань на непроникність, - зварювання.

5.136. Фундаменти головні, шпангоути, рубки, цистерни - захист зварного шва в процесі зварювання.

5.137. Шпильки, скоби зі сплавів - приварювання до конструкцій судна.