Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника ручного зварювання 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову складної електрозварювальної апаратури;
      - особливості зварювання та дугового різання на постійному і змінному струмі;
      - технологію зварювання виробів в камерах з атмосферою, яка контролюється;
      - основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує;
      - способи випробування зварних швів;
      - види дефектів в зварних швах і методи їх запобігання;
      - принцип підбирання режиму зварювання за приладами;
      - марки і типи електродів;
      - механічні властивості металів, які зварює.

1.4. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання середньої складності деталей апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Виконує кисневе різання (стругання) складних відповідальних деталей з високовуглецевих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів, зварює конструкції з чавуну.

2.3. Наплавляє нагріті балони і труби, дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій.

2.4. Наплавляє складні деталі, вузли і складні інструменти.

2.5. Читає креслення складних зварних металоконструкції.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати, посудини, ємності з вуглецевої сталі, які працюють без тиску, - зварювання.

5.2. Арматура несучих залізобетонних конструкцій - зварювання.

5.3. Баки трансформаторів - приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків.

5.4. Балери керма, кронштейни гребних валів - наплавлення.

5.5. Гарнітура і корпуси пальників котлів - зварювання.

5.6. Деталі з чавуну - зварювання, наплавлення з підігріванням і без підігрівання.

5.7. Камери робочих коліс гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.

5.8. Каркаси промислових печей і котлів - зварювання.

5.9. Картери моторів - зварювання.

5.10. Кільця регулювальні гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.

5.11. Колектори газовихлопні і труби - зварювання і підварювання.

5.12. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки - зварювання.

5.13. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів - наплавлення тріщин.

5.14. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм - зварювання.

5.15. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25 000 кВт - зварювання.

5.16. Кріплення і опори для трубопроводів - зварювання.

5.17. Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза - зварювання.

5.18. Листи великих товщин (броня) - зварювання.

5.19. Пиле-, газо- та повітропроводи, вузли паливоподавання та електрофільтрів - зварювання.

5.20. Підкоси, піввісі стояка шасі літаків - зварювання.

5.21. Плити фундаментні великі електричних машин - зварювання.

5.22. Рами конвеєрів - зварювання.

5.23. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 куб.м - зварювання.

5.24. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців.

5.25. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням - зварювання.

5.26. Станини дробарок - зварювання.

5.27. Станини і корпуси електричних машин зварнолиті - зварювання.

5.28. Станини великогабаритних верстатів чавунні - зварювання.

5.29. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення.

5.30. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання на монтажі.

5.31. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в стаціонарних умовах.

5.32. Трубопроводи технологічні (V категорії) - зварювання.

5.33. Фрези і штампи складні - зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.

5.34. Фахверки, зв'язки, ліхтарі, прогони, монорейки - зварювання.

5.35. Циліндри блоку автомашин - наплавлення раковин.

5.36. Цистерни автомобільні - зварювання.

5.37. Щогли, вишки бурові і експлуатаційні - зварювання в цехових умовах.

5.38. Зварювання електродугове: Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4,0 кгс/кв.см.

5.39. Балки і траверси візків кранів і механізмів - зварювання.

5.40. Балони, баки, резервуари, цистерни, сепаратори, фільтри, випарники з вуглецевих сталей - зварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см).

5.41. Банкетки, корпуси шахт, корпуси лебідок, корпуси редукторів лебідок, палубні стакани - зварювання під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/кв.см) в нижньому положенні.

5.42. Бачки відбивальні з маловуглецевих сталей товщиною від 1,0 до 1,5 мм - зварювання в нижньому положенні.

5.43. Блок-секції - приварювання вигородок, наповнень до корпусу.

5.44. Бобишки, фланці, навариші, штуцери балонів компресорів високого тиску - зварювання.

5.45. Вали колінчасті середніх розмірів - зварювання і наплавлення спрацьованих частин.

5.46. Валики ватерліній - наплавлення по корпусу судна.

5.47. Вигородки, перебірки і рубки - зварювання і приварювання в різних просторових положеннях.

5.48. Двері, кришки люків водогазонепроникні - зварювання.

5.49. Двері, щити, косинці, листи, втулки з товщиною металу від 1,4 до 1,6 мм - зварювання.

5.50. Деталі складної конфігурації, які призначені для робіт під динамічними і вібраційними навантаженнями, з товщиною матеріалу від 10 до 16 мм - зварювання.

5.51. Деталі шельфів - приварювання до міжвідсікових поперечних перебірок.

5.52. Днищеві, бортові, верхні і нижні палуби, платформи, об'ємні секції кінцівок, перебірки поперечні і поздовжні - зварювання стиків набору на стапелі.

5.53. Газовихлопи, повітророзподільники, труби вентиляційні в надбудові - зварювання.

5.54. Гвинти гребні, лопаті, маточини звичайного класу точності всіх розмірів і конструкцій - повітро-дугове стругання всіх поверхонь.

5.55. Глушники компенсаторів високого тиску, стальні товщиною металу 1,5 мм і діаметром до 100 мм - зварювання.

5.56. Канали суднової вентиляції - приварювання до перебірок на стапелі.

5.57. Клапани вентиляції - зварювання.

5.58. Клюзи якірні - зварювання.

5.59. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих і низьколегованих сталей товщиною до 2 мм, з легованої сталі товщиною понад 2 мм - зварювання.

5.60. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з легованих сталей з товщиною до 2 мм - зварювання.

5.61. Комінгси вантажних трюмів - зварювання набору між собою у всіх положеннях.

5.62. Конструкції корпусні з вуглецевих, низьколегованих та високолегованих сталей - повітро-дугове стругання у важкодоступних місцях (виплавляння кореня шва, видалення тимчасових елементів, виплавляння дефектних ділянок).

5.63. Конструкції судновізного потягу - зварювання.

5.64. Коробки кабельні - зварювання під випробуванням тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см) під час вузлового складання.

5.65. Корпус надводного судна: зовнішня обшивка палуби - зварювання стиків і пазів на стапелі у всіх положеннях.

5.66. Корпуси важких ілюмінаторів - зварювання та вварювання в корпус судна.

5.67. Корпусні конструкції та вузли, до 20% зварних швів, які підлягають ультразвуковому або гамаграфічному контролю, - зварювання.

5.68. Кришки і корпуси підшипників з відливок - зварювання під випробування та непроникність.

5.69. Кронштейни, кромки, екрани з листового та профільного металу товщиною до 2 мм - зварювання.

5.70. Листи знімні з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання.

5.71. Марки поглиблення, вантажне зварювання - приварювання до корпусу судна.

5.72. Металоконструкції суден - підварювання дефектних ділянок швів під час випробування на стапелі і на плаву у всіх положеннях.

5.73. Міжвідсікові і поперечні перебірки - зварювання наповнення і оздоблювальних планок; Набір денних секцій висотою від 0,8 до 1,5 м - приварювання в носовому краї, настилу дна і зварювання між собою.

5.74. Набір з обробленням кромок, стиків і пазів перебірок.

5.75. Набір поздовжній і поперечний днищевих, бортових і палубних (розрахункових) секцій з конструкційних сталей - зварювання між собою і приварювання до зовнішньої обшивки та настилу палуб на передстапельному складанні.

5.76. Надбудови, рубки з легованих сталей - зварювання та приварювання до основного корпусу.

5.77. Наповнення слюсарно-корпусне - приварювання на поперечних і поздовжніх перебірках надбудови.

5.78. Насичення вантажних щогл, стріл (головки, фундаменти, ділянки керування з леєрною огорожею) - приварювання до конструкцій.

5.79. Настили подвійного дна - зварювання стиків і пазів на стапелі.

5.80. Обухи вантажністю понад 20 т - приварювання та зварювання.

5.81. Обухи для транспортування секцій вантажністю до 20 т - зварювання і приварювання до секцій.

5.82. Перо керма - зварювання плоскої частини.

5.83. Підкріплення під фундаменти, підпирання будівельного пристрою, бокові кілі, зовнішні стінки цистерн, зовнішні стінки димової труби - приварювання на стапелі.

5.84. Поперечні і поздовжні перебірки, зовнішні стінки надбудов - зварювання стиків і пазів полотнищ у всіх просторових положеннях на стапелі.

5.85. Пристрої якірні, буксирні, спускові та швартовні, упори стройових пристроїв - зварювання.

5.86. Рейки цехових електровізків - зварювання.

5.87. Стики і пази обшивання кормової кінцівки, бракетів і стабілізаторів - зварювання.

5.88. Стики листів стінок, дахів і набору внутрішніх цистерн - зварювання і приварювання до обшивання, перебірок та між собою.

5.89. Стики монтажні залізобетонних здовжень - зварювання.

5.90. Тамбур, шлюз, санвузли - зварювання і приварювання.

5.91. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною до 2 мм - зварювання і приварювання до них фланців.

5.92. Трубопроводи - зварювання стиків з надуванням з контролем якості швів рентгенографуванням.

5.93. Трубопроводи - зварювання стиків на підкладних кільцях з контролем якості швів рентгенографуванням.

5.94. Трубопроводи з вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см) при товщині стінки труби понад 2 мм, - зварювання.

5.95. Фланці, патрубки, штуцери, привариші, насадки, ніпелі - приварювання до трубопроводу під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см).

5.96. Фундаменти з легованих сталей під допоміжні механізми, шлюпочні і швартовні пристрої - зварювання.

5.97. Цистерни - зварювання швів з обробленням кромок і конструктивним непроварюванням на секційному зварюванні.

5.98. Шпангоути - зварювання стиків під час термооброблення на установках СВЧ.

5.99. Штампи для пресів тиском понад 400 т - зварювання.

5.100. Щогли, вантажні стріли, вантажні колони - зварювання монтажних стиків та забійних листів на стапелі.

5.101. Щогли сигнальні - зварювання під час складання.

5.102. Зварювання в захисних газах: Арматура з олов'янистих бронз під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см) - наплавлення розкритих дефектів відливок після механічного оброблення.

5.103. Вентилятори - зварювання дисків зі щіткою з алюмінієвих сплавів.

5.104. Відливки з алюмінієвих сплавів невідповідальні - заварювання дефектів.

5.105. Відливки з товщиною стінки понад 10 мм, які працюють під тиском понад 1,0 МПа (10 кгс/кв.см), - заварювання дефектів.

5.106. Відливки з товщиною стінки до 10 мм - заварювання раковин, тріщин під випробування тиском 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/кв.см).

5.107. Вузли арматурні з кольорових металів - приварювання деталей, заварювання деталей під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см).

5.108. В'юшки з кольорових сплавів - зварювання.

5.109. Газовихлопи, глушники з нержавіючих сталей, мідно-нікелевих сплавів - зварювання.

5.110. Глушники компресорів високого тиску з алюмінієвих сплавів з товщиною металу від 2 до 3 мм - зварювання.

5.111. Головки полуменевої труби, полуменева труба з алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.112. Деталі і вузли з алюмінієво-магнієвих сплавів середньої складності, які працюють під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/кв.см), - зварювання.

5.113. Деталі і вузли струморозподільних пристроїв з алюмінієвих сплавів: коробки герметичні, обичайки, косинці, петлі-шарніри, банки, скоби, стояки, рамки, буртики, привариші, сальники, жолобки - приварювання до корпусу і зварювання.

5.114. Деталі з алюмінієвих сплавів для насичення корпусу - приварювання в стельовому положенні.

5.115. З'єднання таврові з повним проварюванням листа зовнішнього обшивання з алюмінієвих сплавів.

5.116. Кільця відростків труб секцій з кольорових сплавів під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см) - зварювання.

5.117. Конструкції зі сплавів - прихвачування у всіх просторових положеннях.

5.118. Конструкції невідповідальні з алюмінієвих, титанових і кольорових сплавів - зварювання отворів, прихвачування у вертикальному і стельовому положеннях.

5.119. Конструкції з алюмінієвих і титанових сплавів - правлення методом накладання холостих валиків.

5.120. Конструкції композиційні (сталь-алюмінієвий сплав) - зварювання з використанням біметалевих вставок.

5.121. Крилатки, фланці, кришки електроприладів з алюмінієвих сплавів - заварювання тріщин, прив'язування відбитих частин.

5.122. Надбудови, рубки з алюмінієвих сплавів - зварювання об'ємних вузлів, стиків набору в місцях перетинання.

5.123. Невідповідальні корпусні конструкції після гідравлічних випробувань - прихвачування, зварювання, виправлення дефектів швів; прив'язування тимчасових кріплень.

5.124. Обварювання, лиття, деталі з алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання, заварювання дефектів.

5.125. Поршні гідроциліндрів та інші вироби (гаки якірних пристроїв, сальники лебідок) - наплавлення мідними сплавами.

5.126. Рами, стулки з кольорового металу - приварювання вхідних деталей.

5.127. Стики труб, які не працюють під тиском, з алюмінієвих та кольорових сплавів - зварювання поворотних стиків.

5.128. Трапи вертикальні та похилі з алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.129. Фланці, валики, корпуси, коробки, кришки, блоки - наплавлення і заварювання бронзою, сплавами, корозійностійкими сталями.

5.130. Фундаменти під механізми і прилади - правлення.

5.131. Шви після автоматичного зварювання в захисних газах - виконання галтелей та обробних валиків.

5.132. Шинопровід мідний з товщиною металу 12 мм - зварювання з попереднім підігріванням металу.

5.133. Шпагати зі сплавів - обварювання.

5.134. Щогли з алюмінієвих сплавів - зварювання стиків і пазів ствола щогли і приварювання комплектних виробів.