Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника ручного зварювання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми і конструкції різних типів зварювальних машин;
      - технологічні властивості зварюваних металів, металу, наплавленого електродами різних марок, і відливок, які підлягають струганню;
      - технологію зварювання відповідальних виробів у камерах з атмосферою, яка контролюється;
      - вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання;
      - способи контролю та випробування відповідальних зварних швів;
      - читання креслень особливо складних зварних просторових металоконструкції.

1.4. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів.

2.2. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах.

2.3. Виконує ручне дугове кисневе різання (стругання) особливо складних і відповідальних деталей з високовуглецевих, легованих і спеціальних сталей та чавуну.

2.4. Зварює відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.5. Наплавляє дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій.

2.6. Наплавляє особливо складні і відповідальні деталі і вузли.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати і посудини з вуглецевих сталей, які працюють під тиском, та з легованих сталей, які працюють без тиску, - зварювання.

5.2. Арматура мартенівських печей - зварювання під час ремонту діючого устаткування.

5.3. Арматура несучих і відповідальних залізобетонних конструкцій: фундаменти, колони, перекриття тощо - зварювання.

5.4. Баки унікальних потужних трансформаторів - зварювання, включаючи приварювання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, які працюють під динамічними навантаженнями.

5.5. Балки і траверси візків кранів і балансири - зварювання.

5.6. Балки прогінні мостових кранів вантажністю менше 30 т - зварювання.

5.7. Балки хребтові, буферні, шкворневі, рами візків локомотивів та вагонів, ферми кузова вагонів - зварювання.

5.8. Барабани котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.9. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагрівачі, скрубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменної печі тощо) - зварювання.

5.10. Блоки циліндрів і водяні колектори дизелів - зварювання.

5.11. Вали колінчасті великі - зварювання.

5.12. Вузли підмоторних рам і циліндри амортизаторів шасі літаків - зварювання.

5.13. Газгольдери та резервуари для нафтопродуктів з об'ємом 5000 куб.м і більше - зварювання в стаціонарних умовах.

5.14. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.

5.15. Гвинти гребні - приварювання стальних, литих або кованих наділок лопатей.

5.16. Гвинти гребні, лопаті маточини середнього, вищого і особливого класу точності всіх розмірів і конструкцій - повітро-дугове стругання всіх поверхонь гребного гвинта, лопатей і маточин.

5.17. Деталі відповідальних машин, механізмів і конструкцій ковані, штамповані та литі (гребні гвинти, лопаті турбін, блоки циліндрів деталей тощо) - наплавлення дефектів.

5.18. Деталі особливо відповідальних машин і механізмів (апарати засипні доменних печей, гребні гвинти, лопаті турбін, валки прокатних станів тощо) - наплавлення спеціальними, твердими, зносостійкими і корозійностійкими матеріалами.

5.19. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах, - зварювання.

5.20. Колони, бункери, кроквяні та підкроквяні ферми, балки, естакади тощо - зварювання.

5.21. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.

5.22. Корпуси врубових, вантажних машин, вугільних комбайнів і шахтних електровозів - зварювання.

5.23. Корпуси головок, траверси, основини і інші складні вузли пресів і молотів - зварювання.

5.24. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм - зварювання.

5.25. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю понад 25 000 кВт - зварювання.

5.26. Кришки, статори і облицювання лопатей і гідравлічних турбін - зварювання.

5.27. Основини з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи - зварювання.

5.28. Плити фундаментні для агрегату крокуючого екскаватора - зварювання.

5.29. Рами та вузли автомобілів та дизелів - зварювання.

5.30. Рами шкворневі та піддизельні локомотивів - зварювання.

5.31. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 до 5000 куб.м - зварювання на монтажі.

5.32. Стики випусків арматури елементів несучих збірних залізобетонних конструкцій - зварювання.

5.33. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.34. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.

5.35. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання в стаціонарних умовах.

5.36. Трубопроводи технологічні III і IV категорій (груп), трубопроводи пари і води III і IV категорій - зварювання.

5.37. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.

5.38. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні - зварювання на монтажі.

5.39. Зварювання електродугове: Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з корозійностійких сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4 МПа (від 15 до 40 кгс/кв.см).

5.40. Ахтерштевні, форштевні - зварювання стиків і приварювання зовнішньої обшивки.

5.41. Вали проміжні, гребні і дейдвудні труби - зварювання.

5.42. Вертикальні кілі і непроникні стрингери - зварювання монтажних стиків.

5.43. Відповідальні конструкції - зварювання стиків і пазів.

5.44. Деталі, які працюють в умовах вібраційних навантажень, - зварювання секцій.

5.45. Деталі шельфів - приварювання до основного корпусу та до кінцевих поперечних перебірок.

5.46. Газощільноміцні настили - зварювання та приварювання до основного корпусу.

5.47. Зварювання і набирання непроникних перебірок і стрингерів, стабілізаторів, рулів, насадок, гондол - зварювання на дільниці.

5.48. Кінцеві та міжвідсікові перебірки - приварювання до основного корпусу.

5.49. Колони стабілізуючі, розкоси, зв'язки трубчастої і коробчатої форми плавучих бурових установок - зварювання під час монтажу на плацу.

5.50. Комінгси люків з легованих сталей - приварювання до обшивання корпусу (під наглядом технолога).

5.51. Конструкції з маломагнітної сталі з товщиною металу від 1,5 до 3 мм, плакувальних сталей - зварювання.

5.52. Конуси суднових насосів, сегменти сопел з фрезерними лопатками, суднові рульові машини (циліндри, плунжери, клапанні коробки) - зварювання.

5.53. Кормові і носові краї в замкнутих приміщеннях в цехових умовах - зварювання набору між собою та до обшивки країв.

5.54. Корпуси катерів (ремонт) - зварювання.

5.55. Корпуси суден з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання стиків і пазів зовнішньої обшивки у всіх просторових положеннях.

5.56. Кронштейни, мортири та викружки гребних гвинтів - зварювання, зварювання стиків, приварювання до корпусу.

5.57. Кронштейни, мортири, викружки гребних гвинтів - зварювання і приварювання на суднах.

5.58. Набір з обробленням кромок, стики і пази перебірок - складання і приварювання на дільниці попереднього складання.

5.59. Ніші якірних клюзів - приварювання до зовнішньої обшивки на стапелі.

5.60. Обшивка зовнішнього корпусу - зварювання монтажних стиків.

5.61. Обшивка і набір стабілізаторів - приварювання до мортир.

5.62. Обухи, траверси, балки прогінних мостових кранів вантажністю до 30 т - приварювання і зварювання.

5.63. Опорні деталі фундаментів откривання щитів - зварювання між собою і приварювання до конструкцій носового краю.

5.64. Основні цистерни - зварювання і прихвачування.

5.65. Особливо складні та відповідальні деталі - повітро-дугове стругання (виплавлення кореня шва та видалення тимчасових кріплень).

5.66. Палуби і платформи - зварювання стиків і пазів в стельовому положенні на стапелі.

5.67. Полотна розпірних платформ - приварювання до перебірок.

5.68. Поперечні і поздовжні бракети стабілізаторів - зварювання між собою.

5.69. Привариші, навариші з легованих сталей, контейнерні стакани - приварювання на стапелі.

5.70. Рами фундаментні компресорів високого тиску - зварювання.

5.71. Секції кормових і основних країв на дільниці попереднього складання та стапелі - зварювання стиків і пазів.

5.72. Стики і пази зовнішньої обшивки, стрингери, вертикальний кіль, шпангоути - зварювання шва у всіх просторових положеннях з крізним проводом.

5.73. Стики і пази зовнішнього обшивання технологічних конструкцій корпусу судна - зварювання на пристапельному складанні.

5.74. Трубопроводи з низьколегованих і корозійностійких сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см) при товщині стінки труби понад 2 мм - зварювання.

5.75. Фундаменти під висувні пристрої - приварювання до опорних плит, платформ та імпульсної цистерни.

5.76. Фундаменти під головні механізми, підкріплення міжвідсікових перебірок, внутрішніх цистерн - зварювання.

5.77. Шахти, інші рубки - зварювання стиків і пазів.

5.78. Шахти, інші рубки, комінгси вхідних та вантажних люків - приварювання до основного корпусу.

5.79. Шпангоути - зварювання стиків і приварювання до основного корпусу.

5.80. Штампи - наплавлення твердими сплавами.

5.81. Штампи складної конфігурації, тарілки, штоки, наконечники, шпинделі - наплавлення кромок твердими сплавами.

5.82. Зварювання в захисних газах: Апарати теплообмінні та інші змійовики з легких та кольорових сплавів, а також баки, резервуари та посудини з алюмінієвих сплавів під гідравлічний тиск від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/кв.см) - зварювання.

5.83. Арматура до сильфонних компенсаторів з корозійностійких сталей та титанових сплавів - приварювання зі 100%-ним гамаграфуванням.

5.84. Арматура зі сплавів, трубопроводи і арматура з алюмінієвих сплавів - приварювання фланців, штуцерів, насадок, ніпелів.

5.85. Блоки, каркаси, коробки, кришки, панелі з кольорового металу - зварювання під випробування тиском від 1,0 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/кв.см).

5.86. Вузли агрегатів зі сплавів з товщиною металу 0,3 мм - зварювання.

5.87. Гвинти гребні з кольорових сплавів - наплавлення, заварювання тріщин, приварювання приробок.

5.88. Двері та вузли з товщиною металу до 1,5 мм однорідних та різнорідних алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.89. Деталі складної конфігурації з різнорідних алюмінієвих сплавів та корозійностійких сталей при товщині стінки до 2 мм - зварювання.

5.90. Кожухи, обтічники зі сплавів - зварювання під випробування тиском до 4,0 МПа (40 кгс/кв.см).

5.91. Компенсатори і інші відповідальні вузли водотрубних котлів зі сплавів - зварювання.

5.92. Корпуси з корозійностійких сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/кв.см), - зварювання.

5.93. Надбудови зі сплавів - приварювання до корпусу.

5.94. Насичення корпусу та кінцевих перебірок зі сплавів - приварювання.

5.95. Труби з мідних, мідно-нікелевих, алюмінієвих сплавів, з корозійностійких сталей і сплавів - зварювання стиків, приварювання фланців, патрубків, штуцерів, приваришів під тиском від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/кв.см).

5.96. Труби дейдвудні, вали гребні, кришки герметичного закриття - наплавлення кольоровими сплавами і корозійностійкими сталями.

5.97. Трубопроводи з мідно-нікелевих і алюмінієвих сплавів, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/кв.см), - зварювання.