Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника ручного зварювання 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію устаткування, яке обслуговує;
      - різновиди титанових сплавів, їх зварні і механічні властивості, види корозії і фактори, які її викликають;
      - методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з них;
      - схеми відкачувальних систем камер з атмосферою, яку контролює;
      - основні види термічного оброблення зварних з'єднань;
      - необхідні знання з металографії зварних швів.

1.4. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів.

2.2. Виконує ручне дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних та технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації.

2.3. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженим зварюванням, а також з титану і титанових сплавів.

2.4. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки прогінних мостових кранів вантажністю 30 т і вище - зварювання.

5.2. Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій бункерних та розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів - зварювання.

5.3. Барабани котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.4. Будови прогінні металевих та залізобетонних мостів - зварювання.

5.5. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 куб.м і більше - зварювання на монтажі.

5.6. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі.

5.7. Ємності, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні та кріогенні - зварювання.

5.8. Ємності та покриття сферичні та каплеподібні - зварювання.

5.9. Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом.

5.10. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувок - приварювання лопатей і лопаток.

5.11. Колони синтезу аміаку - зварювання.

5.12. Конструкції з легких алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання.

5.13. Конструкції радіощогл, телевишок та опор ЛЕП - зварювання на монтажі.

5.14. Корпуси важких дизельних двигунів і пресів - зварювання.

5.15. Коробки парових турбін - зварювання і наплавлення раковин.

5.16. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням - зварювання.

5.17. Котли парові суднові - приварювання ден, зварювання відповідальних вузлів одностороннім стиковим швом.

5.18. Лапи і шарошки бурових долот, бурильні паропровідники - зварювання.

5.19. Нафто- і газопроводи - зварювання під час ліквідації розривів.

5.20. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловини законтурного заводнення - зварювання.

5.21. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів - зварювання.

5.22. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в роз'ємних формах - зварювання ванним способом.

5.23. Трубні елементи парових котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.24. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього, високого тиску - зварювання на монтажі.

5.25. Трубопроводи напірні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій - зварювання.

5.26. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), трубопроводи пари і води I і II категорій (груп) - зварювання.

5.27. Зварювання електродугове: Апарати теплообмінні та інші посудини зі спеціальних сталей під пробний тиск понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/кв.см).

5.28. Бракети міцних цистерн - приварювання до обшивання основного корпусу.

5.29. Горловини з легованих сталей - зварювання герметичним швом під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.30. Двері і коміри вхідних люків з полотном перебірок - зварювання.

5.31. Ємності буферні під повітряний тиск 40 МПа (400 кгс/кв.см) - зварювання.

5.32. Капсули, камери, гондоли тощо, які працюють на повний забортний тиск, - зварювання.

5.33. Колектори, камери, труби, балони, цистерни, резервуари з вуглецевих та низьколегованих сталей, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см), - зварювання.

5.34. Колони опорні плавучих бурових установок - зварювання при монтажі.

5.35. Конструкції з високоміцних спеціальних сталей - зварювання монтажних стиків у вертикальному і стельовому положеннях.

5.36. Коробки кабельні - зварювання з випробуванням тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.37. Корпуси баків спеціального призначення (полотна дена, поперечні перебірки, кришка) - зварювання.

5.38. Корпусні конструкції та вузли, 100% зварних швів яких підлягають ультразвуковому та гамаграфічному контролю, - зварювання.

5.39. Листи знімні корпусу з високоміцних сталей - зварювання після гідравлічних випробувань.

5.40. Міжкорпусні переходи, комінг-площадки, дейдвудні труби - зварювання і правлення.

5.41. Мортири, горловини, викружки, стільці, стакани та інше насичення - зварювання і приварювання до основного корпуса.

5.42. Обухи, траверси, балки прогінних кранів вантажністю понад 30 т - зварювання.

5.43. Обшивка внутрішніх міцних цистерн, рецесів, вигородок та полотен непроникних перебірок (стрингерів) - зварювання між собою та приварювання до основного корпусу.

5.44. Обшивка зовнішніх міцних цистерн і вигородок - зварювання та приварювання до основного корпусу.

5.45. Обшивка і шпангоути контейнерів - зварювання.

5.46. Обшивка і шпангоути рятівних пристроїв, а також комінгсів, які в них вварюються, штокові пристрої - зварювання і приварювання до основного корпусу.

5.47. Полотна і набір міжкорпусних зв'язок основного корпусу та рівноміцних конструкцій - зварювання та приварювання до основного корпусу.

5.48. Полотна і набори розпірних платформ та непроникних перебірок - зварювання та приварювання до обшивки основного корпусу.

5.49. Полотна шельфів та набір кінцевих міцних перебірок - зварювання і приварювання до основного корпусу.

5.50. Стінки і ребра жорсткості рами, фундаменти головних механізмів - зварювання і приварювання до обшивання основного корпусу.

5.51. Торці набору кінцевих перебірок, зовнішніх і внутрішніх цистерн - приварювання до обшивання основного корпусу і міцних цистерн.

5.52. Труби біметалеві, які працюють під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/кв.см), - правлення фланців і зварювання.

5.53. Труби котельні під пробний тиск понад 2,5 МПа (понад 25 кгс/кв.см) - зварювання.

5.54. Трубопроводи високого тиску з робочим тиском 40,0 МПа (400 кгс/кв.см) і вище на плавучих бурових установках - зварювання.

5.55. Трубопроводи головної та допоміжної пари - приварювання арматури та відростків під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.56. Трубопроводи - зварювання у важкодоступних місцях з контролем якості швів рентгенографуванням.

5.57. Шви зварні - зварювання у важкодоступних місцях з застосуванням дзеркала.

5.58. Зварювання в захисних газах: Апарати теплообмінні з алюмінієвих і мідних сплавів, які працюють під гідравлічним тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см), - зварювання.

5.59. Арматура з олов'янистих бронз та кременистої латуні - заварювання дефектів під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.60. Балони з титанових сплавів та корозійностійких сталей, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см) - зварювання.

5.61. Ілюмінатори зі спеціальних сплавів і сталей під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/кв.см) - попереднє зварювання та вварювання в корпус.

5.62. Ковпаки, обичайки, корпуси, кришки, труби з кольорових металів - зварювання для випробування тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.63. Конструкції зі сплавів і корозійностійких сталей, які працюють під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/кв.см), - зварювання.

5.64. Конструкції спеціальні з корозійностійких сталей з товщиною до 2 мм, які підлягають рентгеногамаграфуванню, гідро- і пневмовипробуванням під тиском понад 5,0 МПа (понад 50 кгс/кв.см), - зварювання.

5.65. Контейнери, корпуси з корозійностійких сталей - зварювання під випробування тиском понад 5,0 МПа (понад 50 кгс/кв.см).

5.66. Патрубки з корозійностійких сталей - зварювання неповоротних стиків.

5.67. Стики труб з мідно-нікелевих, мідних, алюмінієвих, титанових сплавів, корозійностійких сталей в системах з тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см) - зварювання, приварювання арматури.