Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, що стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку; схеми організації та побудови зв'язків; основні технічні характеристики, скелетні і принципові схеми технічних засобів; технологічні процеси щодо обслуговування зв'язку, апаратури, обладнання та споруд; Закон України "Про зв'язок", статут про дисципліну працівників зв'язку; будівельні норми і правила при будівництві споруд зв'язку; порядок прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих і після капітального ремонту споруд зв'язку; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств в галузі виробничо-технологічного зв'язку; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво щодо експлуатації та розвитку засобів виробничо-технічного зв'язку (ВТЗ). Забезпечує: високоякісну і безперебійну роботу апаратури місцевого телефонного і далекого зв'язку, з'єднувальних ліній зв'язку, гучномовної апаратури, диспетчерського і радіозв'язку, електро- і радіовимірювальних приладів; розроблення планів і заходів щодо автоматизації процесів комунікації, контролю, вимірювань та налагодження засобів ВТЗ в об'єднанні, розслідування аварій і тривалого пошкодження засобів і ліній зв'язку та розроблення відповідних заходів щодо їх запобігання; створення здорових і безпечних умов праці для працівників, що обслуговують засоби ВТЗ. Організовує: розроблення основних напрямів перспективних і річних планів підвищення технічного рівня, капітального і поточного ремонту засобів ВТЗ; роботу щодо удосконалення загальної й технічної експлуатації засобів зв'язку, механізації та автоматизації виробничих процесів; розроблення графіків налагодження та ревізій апаратури зв'язку; впровадження нової техніки і технології; роботу щодо проведення експлуатаційних випробувань зразків нової апаратури, обладнання і матеріалів, готує висновки щодо їх застосування; облік наявності технічних засобів, а також забезпечення цехів (дільниць) необхідною технічною і схемною документацією, інструкціями, посібниками і довідковими матеріалами; технічний нагляд за перебігом будівництва та введенням в експлуатацію об'єктів ВТЗ; роботу з раціоналізації та винахідництва. Бере участь: у розподілі між підприємствами й організаціями та об'єднаннями виділених фондів на апаратуру і матеріали виробничо-технічного зв'язку; у розгляді та погодженні проектів об'єктів ВТЗ, що заново будуються та реконструюються; у прийманні в експлуатацію споруд і об'єктів зв'язку; в списанні з балансу застарілих, спрацьованих і не придатних для подальшого використання засобів зв'язку, в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору. Здійснює: контроль за розробленням та дотриманням норм використання та витрат обладнання, кабельної продукції та інших матеріалів ВТЗ; за складанням зведеного паспорта обладнання та споруд зв'язку; заяву претензій і оформлення рекламацій у зв'язку з порушенням постачальником умов договору про постачання апаратури і матеріалів ВТЗ; контроль за дотриманням працівниками вузла виробничо-технологічного зв'язку правил та норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.