Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства; структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує працездатність засобів радіотехнічного забезпечення. Організовує планування технічної експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення; технічне обслуговування і ремонт засобів радіотехнічного забезпечення; технічне навчання і перепідготовку інженерно-технічного персоналу служби. Виконує вимоги керівних документів з охорони праці, організації метрологічного забезпечення засобів радіотехнічного забезпечення. Організовує технічну експлуатацію засобів енергоустаткування об'єктів радіотехнічного забезпечення. Своєчасно виконує приписи з охорони навколишнього середовища. Організовує розроблення посадових інструкцій, інструкцій з резервування засобів радіотехнічного забезпечення, взаємодії персоналу, охорони праці і пожежної безпеки. Розробляє регламенти технічного обслуговування обладнання. Готує документацію на отримання посвідчень придатності і дозволів на експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення. Складає плани періодичних льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і контролює їх виконання у встановлені терміни. Організовує раціоналізаторську і винахідницьку роботу, здійснює розгляд і оцінку раціоналізаторських пропозицій, винаходів, упровадження раціоналізаторських пропозицій. Готує і контролює виконання заявок на матеріально-технічне забезпечення. За результатами аналізу роботи засобів радіотехнічного забезпечення вивчає та узагальнює досвід роботи об'єктів радіотехнічного забезпечення служб радіотехнічного забезпечення, розробляє організаційно-технічні заходи і контролює їх виконання.