Інструкція для посади "Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства;
      - структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує працездатність засобів радіотехнічного забезпечення.

2.2. Організовує планування технічної експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення; технічне обслуговування і ремонт засобів радіотехнічного забезпечення; технічне навчання і перепідготовку інженерно-технічного персоналу служби.

2.3. Виконує вимоги керівних документів з охорони праці, організації метрологічного забезпечення засобів радіотехнічного забезпечення.

2.4. Організовує технічну експлуатацію засобів енергоустаткування об'єктів радіотехнічного забезпечення.

2.5. Своєчасно виконує приписи з охорони навколишнього середовища.

2.6. Організовує розроблення посадових інструкцій, інструкцій з резервування засобів радіотехнічного забезпечення, взаємодії персоналу, охорони праці і пожежної безпеки.

2.7. Розробляє регламенти технічного обслуговування обладнання.

2.8. Готує документацію на отримання посвідчень придатності і дозволів на експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення.

2.9. Складає плани періодичних льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і контролює їх виконання у встановлені терміни.

2.10. Організовує раціоналізаторську і винахідницьку роботу, здійснює розгляд і оцінку раціоналізаторських пропозицій, винаходів, упровадження раціоналізаторських пропозицій.

2.11. Готує і контролює виконання заявок на матеріально-технічне забезпечення.

2.12. За результатами аналізу роботи засобів радіотехнічного забезпечення вивчає та узагальнює досвід роботи об'єктів радіотехнічного забезпечення служб радіотехнічного забезпечення, розробляє організаційно-технічні заходи і контролює їх виконання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.