* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту та регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, Дисциплінарний статут; порядок складання та оформлення документів з організації роботи лабораторії; інструкцію з діловодства в Інституті; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника науково-дослідної лабораторії у разі його відсутності. Бере участь в організації виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії. Складає програми та плани робіт лабораторії. Забезпечує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення всіх видів занять, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті. Контролює та бере участь у проведенні лабораторних та практичних занять з курсантами (слухачами) Інституту. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, а також безпеку урядового та спеціальних видів зв’язку на кафедрі. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності. Бере участь в організації охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку кафедри. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази кафедри, для належного забезпечення навчально-виховного процесу та інших видів її діяльності. Забезпечує збереження техніки, устаткування та майна лабораторії.

Спеціалізація
Має право: брати участь в обговоренні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності кафедри, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах кафедри; користуватися лабораторними приміщеннями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; за погодженням з начальником лабораторії підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, обирати зміст, програми, форми навчання, організації та установи, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.