* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідної лабораторії (науково-дослідна установа)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи у сфері науково-дослідної діяльності або практичної діяльності у сфері захисту інформації не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут; новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності; вимоги до ведення поточного діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника науково-дослідної лабораторії у разі його відсутності. Бере участь в організації виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії. Складає програми та плани робіт лабораторії. Забезпечує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, безпеку урядового та спеціальних видів зв’язку, які використовуються у лабораторії. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності. Бере участь в організації охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку лабораторії. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази лабораторії, для належного забезпечення її діяльності. Забезпечує збереження техніки, обладнання та майна лабораторії.

Спеціалізація
Має право: брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, що проводяться в Інституті; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань та обов’язків; вносити на розгляд начальника лабораторії та керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи лабораторії; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку.