Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу профілактичних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: "Правила безпеки у вугільних шахтах", нормативні постанови, розпорядження, накази, настановчі й нормативні акти, основи законодавства, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, матеріали органів і підприємств вищого рівня, що стосуються діяльності гірничорятувальної служби; перспективи її технічного розвитку; наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою відділу, здійснює контроль і бере безпосередню участь у перевірках організації та проведення профілактичної роботи на обслуговуваних підприємствах командним складом гірничорятувальних підрозділів. Бере участь у ліквідації аварій на обслуговуваних підприємствах, розробленні оперативної документації і підготовці рекомендацій щодо застосування найефективніших технічних засобів для ліквідації аварій. Готує пропозиції щодо розроблення нових нормативних документів, що регламентують профілактичну діяльність підрозділів на обслуговуваних підприємствах. Розробляє річні плани проведення цільових перевірок на шахтах, бере участь у формуванні річних і перспективних програм. Аналізує стан аварійності та протиаварійного захисту на шахтах Мінвуглепрому і розробляє пропозиції щодо зниження аварійності і підвищення підготовленості шахт до рятування людей і ліквідації аварій. Здійснює методичне керівництво та координацію робіт з підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців підрозділів ДВГРС з питань проведення профілактичної роботи. Організує вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду організації та виконання профілактичної роботи. Організує та провадить інспекторські перевірки профілактичної роботи гірничорятувальних загонів. По результатах перевірки готує проекти наказів та розпоряджень з усунення недоліків та підвищення ефективності профілактичної діяльності. Формує інформаційно-аналітичний банк даних про аварійність та стан протиаварійного захисту шахт галузі. Розробляє форми обліку та звітності з питань профілактичної діяльності. Визначає основні напрямки, види і методи профілактичної роботи ДВГРС на шахтах. Аналізує стан профілактичної роботи підрозділів ДВГРС та розробляє рекомендації з підвищення її ефективності.