Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник відділу поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління та нормативні документи, які стосуються поштового зв'язку; перспективи розвитку галузі й філіалу; правила та порядок приймання, оброблення, перевезення, доставки і збереження поштових відправлень та періодичних видань; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; технологічні процеси оброблення, перевезення і доставки пошти; засоби автоматизації і механізації поштового зв'язку; правила передплати періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку; основи економіки, організації виробництва; Закони України "Про захист прав споживачів", "Про звернення громадян"; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу поштового зв'язку відповідно до чинних правил та інструкцій. Забезпечує надійну та якісну роботу поштового зв'язку з надання послуг споживачам. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів виробничої діяльності філіалу. Контролює виконання планів розвитку мережі поштового зв'язку та виконання планів філіалу з надання послуг поштового зв'язку, завдань з передплати та реалізації вроздріб періодичних видань, організацію оброблення, направлення та перевезення пошти (поштових відправлень та періодичних видань) усіма видами транспорту. Розробляє та впроваджує заходи для своєчасного та якісного оброблення, перевезення та доставки пошти, збереження поштових відправлень та грошових сум, підвищення якості й культури обслуговування. Вивчає та узагальнює попит населення на газети та журнали та організовує передплату і розповсюдження їх вроздріб. Організовує перевірку виробничої діяльності підрозділів філіалу з питань організації надання послуг, аналізує показники роботи в межах своєї компетенції та у разі необхідності надає практичну допомогу. Бере участь у розробленні та впровадженні нових технологій, нової техніки та у розробленні пропозицій щодо вдосконалення виробничих процесів. Забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв споживачів щодо надання послуг поштового зв'язку та розробляє пропозиції для усунення причин їх виникнення. Співпрацює зі службою маркетингу з питань рекламування всіх видів послуг поштового зв'язку, упровадження нових видів послуг, порядку та умов передплати на періодичні видання та надання інформації про видання, які реалізуються вроздріб. Контролює забезпечення підрозділів філіалу іменними речами, необхідними посібниками, інструкціями та довідками. Організовує разом з органами Пенсійного фонду України, Міністерства праці і соціальної політики роботу з виплати пенсій і грошових допоміг через філіали поштового зв'язку. Організовує роботу з надання банківських послуг у відділеннях зв'язку. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності серед фахівців поштового зв'язку. Контролює наявність повного асортименту знаків поштової оплати в структурних підрозділах.