Інструкція для посади "Начальник відділу поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу поштового зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління та нормативні документи, які стосуються поштового зв'язку;
      - перспективи розвитку галузі й філіалу;
      - правила та порядок приймання, оброблення, перевезення, доставки і збереження поштових відправлень та періодичних видань;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - технологічні процеси оброблення, перевезення і доставки пошти;
      - засоби автоматизації і механізації поштового зв'язку;
      - правила передплати періодичних видань;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва;
      - Закони України "Про захист прав споживачів", "Про звернення громадян";
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу поштового зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу поштового зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу поштового зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу поштового зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу поштового зв'язку відповідно до чинних правил та інструкцій.

2.2. Забезпечує надійну та якісну роботу поштового зв'язку з надання послуг споживачам.

2.3. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів виробничої діяльності філіалу.

2.4. Контролює виконання планів розвитку мережі поштового зв'язку та виконання планів філіалу з надання послуг поштового зв'язку, завдань з передплати та реалізації вроздріб періодичних видань, організацію оброблення, направлення та перевезення пошти (поштових відправлень та періодичних видань) усіма видами транспорту.

2.5. Розробляє та впроваджує заходи для своєчасного та якісного оброблення, перевезення та доставки пошти, збереження поштових відправлень та грошових сум, підвищення якості й культури обслуговування.

2.6. Вивчає та узагальнює попит населення на газети та журнали та організовує передплату і розповсюдження їх вроздріб.

2.7. Організовує перевірку виробничої діяльності підрозділів філіалу з питань організації надання послуг, аналізує показники роботи в межах своєї компетенції та у разі необхідності надає практичну допомогу.

2.8. Бере участь у розробленні та впровадженні нових технологій, нової техніки та у розробленні пропозицій щодо вдосконалення виробничих процесів.

2.9. Забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв споживачів щодо надання послуг поштового зв'язку та розробляє пропозиції для усунення причин їх виникнення.

2.10. Співпрацює зі службою маркетингу з питань рекламування всіх видів послуг поштового зв'язку, упровадження нових видів послуг, порядку та умов передплати на періодичні видання та надання інформації про видання, які реалізуються вроздріб.

2.11. Контролює забезпечення підрозділів філіалу іменними речами, необхідними посібниками, інструкціями та довідками.

2.12. Організовує разом з органами Пенсійного фонду України, Міністерства праці і соціальної політики роботу з виплати пенсій і грошових допоміг через філіали поштового зв'язку.

2.13. Організовує роботу з надання банківських послуг у відділеннях зв'язку.

2.14. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності серед фахівців поштового зв'язку.

2.15. Контролює наявність повного асортименту знаків поштової оплати в структурних підрозділах.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу поштового зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу поштового зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу поштового зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу поштового зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу поштового зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу поштового зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу поштового зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу поштового зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу поштового зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу поштового зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.