Інструкція для посади "Начальник відділу профілактичних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу профілактичних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - "Правила безпеки у вугільних шахтах", нормативні постанови, розпорядження, накази, настановчі й нормативні акти, основи законодавства, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, матеріали органів і підприємств вищого рівня, що стосуються діяльності гірничорятувальної служби;
      - перспективи її технічного розвитку;
      - наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку;
      - технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації.

1.4. Начальник відділу профілактичних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу профілактичних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу профілактичних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу профілактичних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою відділу, здійснює контроль і бере безпосередню участь у перевірках організації та проведення профілактичної роботи на обслуговуваних підприємствах командним складом гірничорятувальних підрозділів.

2.2. Бере участь у ліквідації аварій на обслуговуваних підприємствах, розробленні оперативної документації і підготовці рекомендацій щодо застосування найефективніших технічних засобів для ліквідації аварій.

2.3. Готує пропозиції щодо розроблення нових нормативних документів, що регламентують профілактичну діяльність підрозділів на обслуговуваних підприємствах.

2.4. Розробляє річні плани проведення цільових перевірок на шахтах, бере участь у формуванні річних і перспективних програм.

2.5. Аналізує стан аварійності та протиаварійного захисту на шахтах Мінвуглепрому і розробляє пропозиції щодо зниження аварійності і підвищення підготовленості шахт до рятування людей і ліквідації аварій.

2.6. Здійснює методичне керівництво та координацію робіт з підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців підрозділів ДВГРС з питань проведення профілактичної роботи.

2.7. Організує вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду організації та виконання профілактичної роботи.

2.8. Організує та провадить інспекторські перевірки профілактичної роботи гірничорятувальних загонів.

2.9. По результатах перевірки готує проекти наказів та розпоряджень з усунення недоліків та підвищення ефективності профілактичної діяльності.

2.10. Формує інформаційно-аналітичний банк даних про аварійність та стан протиаварійного захисту шахт галузі.

2.11. Розробляє форми обліку та звітності з питань профілактичної діяльності.

2.12. Визначає основні напрямки, види і методи профілактичної роботи ДВГРС на шахтах.

2.13. Аналізує стан профілактичної роботи підрозділів ДВГРС та розробляє рекомендації з підвищення її ефективності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу профілактичних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу профілактичних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу профілактичних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу профілактичних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу профілактичних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу профілактичних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу профілактичних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу профілактичних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу профілактичних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу профілактичних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.