* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника 1 розряду не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила експлуатації штовхачів, лебідок, затворів бункерів та інших обслуговуваних механізмів; принцип роботи гідроелеваторів, ковшових елеваторів, землесосів; будову всмоктувача і схему пульпопроводів; типи і призначення вагонеток та інших посудин переміщення, правила і порядок їх відкачування; схему шляхових маршрутів; види зчепів; способи зчеплення вагонеток і причеплення їх до каната, електровоза; сорти корисних копалин; зовнішні ознаки відмінності корисної копалини від пустої породи; допустимі норми втрат під час вибірки корисної копалини; способи розбирання і відділення породи без пошкодження корисної копалини; призначення інертного пилу, норми його витрат і правила зберігання; призначення розчинів і методи їх приготування; правила роботи на транспорті; правила поводження, зберігання і перенесення вибухових матеріалів; властивості вибухових матеріалів; вимоги Державного стандарту до корисної копалини; правила установлення загородження; установлену сигналізацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток вручну і механізмами. Керує штовхачами, лебідками, встановленими на робочому місці. Зчіплює, розчіплює вагонетки, причіплює їх до каната лебідок і електровоза та відчіплює. Встановлює і закріплює вагонетки в кліті. Надає допомогу стовбуровому щодо забезпечення правильного і безпечного навантаження та розвантаження кліті. Проводить навантаження і вивантаження матеріалів. Підвозить та підносить матеріали і прилади для сланцювання і білення виробок. Готує розчини. Виконує допоміжні роботи під час пересування рейкових колій рейкопересувачами, формуванні і розформуванні ешелонів та інших аналогічних робіт. Дезінфікує вигрібні ями. Вибирає породи і сторонні предмети із корисної копалини вручну на конвеєрах, породовідбірних стрічках, майданчиках, у вагонах, сортує корисну копалину з розбиванням великих шматків. Вибирає корисну копалину з гірничої маси, складує, завантажує у транспортні засоби, розвантажує вагонетки перекидачем. Постачає вибухові речовини під наглядом підривника до місць проведення підривних робіт. Готує і подає матеріали забійки. Обслуговує гідроелеватори, ковшові елеватори, землесоси. Стежить за рівномірним надходженням пульпи в зумпф елеваторів і землесосів. Усуває забиття всмоктувача або повітряні пробки. Видаляє із пульпи сторонні та великі предмети вручну або за допомогою пристроїв. Очищає горловини всмоктувача, всмоктувальних рукавів, колосникового грохота над зумпфом. Очищає і ремонтує колодязі. Усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання та механізмів. Приймає, зберігає і видає малоцінний інвентар.