* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта, Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи застосовуваних механізмів, пристроїв та інструментів, правила поводження з ними, застосовувані комплекти бурів, їх розміри, форми головок, маршрут доставляння, правила перенесення; способи укладання вантажу і стосу; порядок утримання стрілкових переводів та сигналів; назву та розміщення гірничих виробок і правила безпечного пересування по них; зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи; встановлену сигналізацію; сорти і властивості мастильних матеріалів, способи їх застосування; порядок обліку виданої корисної копалини; правила ставлення вагонеток, що зійшли з рейок; ознаки класифікації корисних копалин і порід.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить очищення вагонів, вагонеток, автошляхів і залізничних колій в кар'єрах та розрізах, відкотних виробках, водостічних канав від сміття, породи, мулу. Перевіряє повноту завантаження вагонеток, вагонів та інших транспортних засобів. Обліковує видобування корисних копалин і порід. Забезпечує набір, доставку та облік проб. Оформляє акти на бракування і документи з обліку видобування корисних копалин. Переводить стрілки. Тимчасово охороняє вибухові матеріали на місці провадження підривних робіт, заряджуваних блоків, свердловин, вибухонебезпечної зони під час провадження підривних робіт у кар'єрах та інших об'єктах. Установлює загороджування та попереджувальні знаки, подає і приймає сигнали. Обмотує шланги. Проводить змащування вагонеток, машин і механізмів. Здійснює збирання відпрацьованих масел та здавання їх на регенерацію. Бере участь у підніманні вагонеток і вагонів, що зійшли з рейок. Бере участь у приготуванні глинистих, цементних, вапняних та інших розчинів. Проводить навантаження, розвантаження і транспортування вантажів. Підбирає за комплектністю і підносить інструмент до місця роботи. Збирає затуплений буровий інструмент і доставляє його в майстерню. Під час ожеледі посипає піском автодороги в кар'єрах, кип'ятить і підносить воду, прибирає пил, хлорує каналізаційні мережі та виконує інші аналогічні роботи, що не вимагають навчання.