* *
Інструкція для посади "Гірник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта, Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи застосовуваних механізмів, пристроїв та інструментів, правила поводження з ними, застосовувані комплекти бурів, їх розміри, форми головок, маршрут доставляння, правила перенесення;
      - способи укладання вантажу і стосу;
      - порядок утримання стрілкових переводів та сигналів;
      - назву та розміщення гірничих виробок і правила безпечного пересування по них;
      - зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи;
      - встановлену сигналізацію;
      - сорти і властивості мастильних матеріалів, способи їх застосування;
      - порядок обліку виданої корисної копалини;
      - правила ставлення вагонеток, що зійшли з рейок;
      - ознаки класифікації корисних копалин і порід.

1.4. Гірник 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить очищення вагонів, вагонеток, автошляхів і залізничних колій в кар'єрах та розрізах, відкотних виробках, водостічних канав від сміття, породи, мулу.

2.2. Перевіряє повноту завантаження вагонеток, вагонів та інших транспортних засобів.

2.3. Обліковує видобування корисних копалин і порід.

2.4. Забезпечує набір, доставку та облік проб.

2.5. Оформляє акти на бракування і документи з обліку видобування корисних копалин.

2.6. Переводить стрілки.

2.7. Тимчасово охороняє вибухові матеріали на місці провадження підривних робіт, заряджуваних блоків, свердловин, вибухонебезпечної зони під час провадження підривних робіт у кар'єрах та інших об'єктах.

2.8. Установлює загороджування та попереджувальні знаки, подає і приймає сигнали.

2.9. Обмотує шланги.

2.10. Проводить змащування вагонеток, машин і механізмів.

2.11. Здійснює збирання відпрацьованих масел та здавання їх на регенерацію.

2.12. Бере участь у підніманні вагонеток і вагонів, що зійшли з рейок.

2.13. Бере участь у приготуванні глинистих, цементних, вапняних та інших розчинів.

2.14. Проводить навантаження, розвантаження і транспортування вантажів.

2.15. Підбирає за комплектністю і підносить інструмент до місця роботи.

2.16. Збирає затуплений буровий інструмент і доставляє його в майстерню.

2.17. Під час ожеледі посипає піском автодороги в кар'єрах, кип'ятить і підносить воду, прибирає пил, хлорує каналізаційні мережі та виконує інші аналогічні роботи, що не вимагають навчання.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.