* *
Інструкція для посади "Гірник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації штовхачів, лебідок, затворів бункерів та інших обслуговуваних механізмів;
      - принцип роботи гідроелеваторів, ковшових елеваторів, землесосів;
      - будову всмоктувача і схему пульпопроводів;
      - типи і призначення вагонеток та інших посудин переміщення, правила і порядок їх відкачування;
      - схему шляхових маршрутів;
      - види зчепів;
      - способи зчеплення вагонеток і причеплення їх до каната, електровоза;
      - сорти корисних копалин;
      - зовнішні ознаки відмінності корисної копалини від пустої породи;
      - допустимі норми втрат під час вибірки корисної копалини;
      - способи розбирання і відділення породи без пошкодження корисної копалини;
      - призначення інертного пилу, норми його витрат і правила зберігання;
      - призначення розчинів і методи їх приготування;
      - правила роботи на транспорті;
      - правила поводження, зберігання і перенесення вибухових матеріалів;
      - властивості вибухових матеріалів;
      - вимоги Державного стандарту до корисної копалини;
      - правила установлення загородження;
      - установлену сигналізацію.

1.4. Гірник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток вручну і механізмами.

2.2. Керує штовхачами, лебідками, встановленими на робочому місці.

2.3. Зчіплює, розчіплює вагонетки, причіплює їх до каната лебідок і електровоза та відчіплює.

2.4. Встановлює і закріплює вагонетки в кліті.

2.5. Надає допомогу стовбуровому щодо забезпечення правильного і безпечного навантаження та розвантаження кліті.

2.6. Проводить навантаження і вивантаження матеріалів.

2.7. Підвозить та підносить матеріали і прилади для сланцювання і білення виробок.

2.8. Готує розчини.

2.9. Виконує допоміжні роботи під час пересування рейкових колій рейкопересувачами, формуванні і розформуванні ешелонів та інших аналогічних робіт.

2.10. Дезінфікує вигрібні ями.

2.11. Вибирає породи і сторонні предмети із корисної копалини вручну на конвеєрах, породовідбірних стрічках, майданчиках, у вагонах, сортує корисну копалину з розбиванням великих шматків.

2.12. Вибирає корисну копалину з гірничої маси, складує, завантажує у транспортні засоби, розвантажує вагонетки перекидачем.

2.13. Постачає вибухові речовини під наглядом підривника до місць проведення підривних робіт.

2.14. Готує і подає матеріали забійки.

2.15. Обслуговує гідроелеватори, ковшові елеватори, землесоси.

2.16. Стежить за рівномірним надходженням пульпи в зумпф елеваторів і землесосів.

2.17. Усуває забиття всмоктувача або повітряні пробки.

2.18. Видаляє із пульпи сторонні та великі предмети вручну або за допомогою пристроїв.

2.19. Очищає горловини всмоктувача, всмоктувальних рукавів, колосникового грохота над зумпфом.

2.20. Очищає і ремонтує колодязі.

2.21. Усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання та механізмів.

2.22. Приймає, зберігає і видає малоцінний інвентар.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.