* *
Інструкція для посади "Гірник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації підштовхувачів верхньої дії, лебідок, затвору бункерів (аварійних) та інших обслуговуючих механізмів;
      - принцип роботи ковшових елеваторів, землесосів;
      - будову всмоктувача і схему пульпопроводів;
      - типи і призначення вагонеток та інших посудин для переміщення, правила і порядок їх відкатки, схему провідних колій, різновиди зчіпок;
      - способи зчіплювання вагонів і причіплювання їх до каната електровоза;
      - призначення розчину і методи його приготування.

1.4. Гірник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час навантаження та розвантаження вручну або за допомогою механізмів гірничої маси.

2.2. Обслуговує вагонетки, ковшові елеватори, підштовхувачі верхньої дії, лебідки, землесоси, підйомні кліті тощо.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підкочування та відкочування навантажених і порожніх вагонеток вручну та за допомогою механізмів.

5.2. Керування підштовхувачами верхньої дії, лебідками, встановленими на робочому місці.

5.3. Зчіплювання та розчіплювання вагонеток, причіплювання та відчіплювання їх від канату лебідки та електровоза.

5.4. Встановлення і закріплювання вагонеток у підйомній кліті.

5.5. Допомога стовбуровому шахти у забезпеченні правильного і безпечного навантажування і розвантажування підйомної кліті.

5.6. Навантажування та розвантажування матеріалів.

5.7. Допоміжні роботи під час пересування рейок вузької колії пересувачем, формування та розформування складових вагонеток та інші аналогічні роботи.

5.8. Переведення стрілок.

5.9. Піднімання зсунутих з рейок вузької колії вагонеток, вагонів.

5.10. Очищення вагонеток, навантажувальних площадок, машин, механізмів від гірничої породи, бетону, цементного розчину відбійним молотком та вручну.

5.11. Збирання затупленого інструмента і доставка його до майстерні.

5.12. Очищення гірничих виробок підземних споруд вручну, навантаження різних будівельних відходів та розсипаної породи до вагонеток.

5.13. Усунення дрібних несправностей у роботі машин і механізмів, що обслуговує.

5.14. Приймання, зберігання і видавання малоцінного інструмента.