* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання оксидів металів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес; схему комунікацій та запірної арматури; будову основного і допоміжного устаткування; правила пуску та зупинки окремих видів устаткування; будову та правила обслуговування газового господарства; правила відбору проб і користування контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою; основні і токсикологічні властивості сировини, яка застосовується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання оксидів свинцю і цинку (глету-сирцю, глету товарного, свинцевого сурику, цинкових білил) шляхом плавлення та окислення парів металів киснем повітря під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує устаткування до роботи. Готує шихту визначеного складу. Подає свинець до плавильних котлів по підвісному ланцюговому конвеєрі. Завантажує шихту, цинк, сировину, яка містить у собі цинк, свинець, глета-сирець (в суричні печі). Регулює процес плавлення, випаровування, окислення. Контролює температурний режим розрідження, подавання палива, повітря, пароповітряної суміші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та лабораторних аналізів. Відбирає проби для проведення аналізів. Провадить постадійний контроль за горінням шихти за кольором полум'я та закінченням горіння цинку. Провадить шурування шихти, дозування компонентів. Веде процес мокрого уловлювання пилу свинцевих оксидів в уловлювальних камерах. Стежить за роботою допоміжного устаткування. Перекачує пасту свинцевих оксидів з мокрих уловлювальних камер в відстійники та згущувачі. Провадить періодичну та капітальну чистку печей, плавильно-окислювальних котлів, окислювальних колодязів, газоходів, уловлювальних камер та іншого устаткування. Веде записи у технологічній документації.