* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання оксидів металів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання оксидів металів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент; технологію випалювання муфелів; способи контролю та встановлення оптимального режиму процесу; правила пуску та виведення на робочий режим устаткування після зупинки; технічні умови на сировину та готовий продукт; методи проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання оксидів свинцю та цинку (глету-сирцю, глету товарного, цинкових білил) шляхом плавлення, випаровування та окислення парів металів киснем повітря. Контролює подавання та своєчасність завантаження свинцю, цинку, сировини, яка містить у собі цинк, шихти; процеси плавлення, випаровування, окислення, уловлювання білил. Установлює оптимальний режим процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Подає повітря і воду в окислювальні котли. Усуває причини порушень технологічного режиму на дільниці. Веде процес доокислення металевого свинцю в глета-сирці у печах випалювання для одержання товарного глету. Контролює якість продукції, яка випускається. Зупиняє печі на капітальний ремонт. Розпалює та виводить печі на нормальний технологічний режим після зупинки. Контролює правильну експлуатацію плавильних, окислювальних, муфельних обертових печей та печей за способом Ветериля, а також допоміжного устаткування. Координує роботу всіх дільниць цеху з роботою пічного відділення. Веде записи у технологічній карті. Керує робітниками нижчої кваліфікації.