* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання оксидів металів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес;
      - схему комунікацій та запірної арматури;
      - будову основного і допоміжного устаткування;
      - правила пуску та зупинки окремих видів устаткування;
      - будову та правила обслуговування газового господарства;
      - правила відбору проб і користування контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою;
      - основні і токсикологічні властивості сировини, яка застосовується.

1.4. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання оксидів свинцю і цинку (глету-сирцю, глету товарного, свинцевого сурику, цинкових білил) шляхом плавлення та окислення парів металів киснем повітря під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Готує устаткування до роботи.

2.3. Готує шихту визначеного складу.

2.4. Подає свинець до плавильних котлів по підвісному ланцюговому конвеєрі.

2.5. Завантажує шихту, цинк, сировину, яка містить у собі цинк, свинець, глета-сирець (в суричні печі).

2.6. Регулює процес плавлення, випаровування, окислення.

2.7. Контролює температурний режим розрідження, подавання палива, повітря, пароповітряної суміші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та лабораторних аналізів.

2.8. Відбирає проби для проведення аналізів.

2.9. Провадить постадійний контроль за горінням шихти за кольором полум'я та закінченням горіння цинку.

2.10. Провадить шурування шихти, дозування компонентів.

2.11. Веде процес мокрого уловлювання пилу свинцевих оксидів в уловлювальних камерах.

2.12. Стежить за роботою допоміжного устаткування.

2.13. Перекачує пасту свинцевих оксидів з мокрих уловлювальних камер в відстійники та згущувачі.

2.14. Провадить періодичну та капітальну чистку печей, плавильно-окислювальних котлів, окислювальних колодязів, газоходів, уловлювальних камер та іншого устаткування.

2.15. Веде записи у технологічній документації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання оксидів металів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.