* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання оксидів металів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: марки цинку та сировини, яка містить у собі цинк; прийоми розколювання плиток цинку; правила завантаження цинку й шихти в печі та заміни використаних муфелів; правила чистки печей і димохода.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу одержання цинкових білил (оксидів цинку) у муфельних печах або способом Ветериля. Доставляє цинк або сировину, яка містить у собі цинк. Сортує цинк за марками. Розколює цинк на пресі або вручну. Перевозить цинк до печей. Чистить печі і піддувало. Завантажує цинк та шихту в печі, замінює муфелі під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.