Категорія - Робітники |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: вузли керування і комунікацій дільниці, яка обслуговується; улаштування насосів, фільтрів та іншого обладнання і приладів; методику і техніку проведення аналізів з узагальненням результатів; властивості кислот, лугів та інших реактивів, що застосовуються; стандарти на очищений конденсат; правила технічної експлуатації обладнання; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує збірники конденсату, водопом'якшувальне обладнання і фільтри для очищення конденсату. Відбирає проби конденсату. Проводить визначення домішок нафтопродуктів. Проводить аналіз конденсату на жорсткість, лужність, залізо. Здійснює очищення конденсату від нафтопродуктів. Перекачує конденсат. Здійснює пуск, обслуговування і зупинку насосу. Проводить облік кількості конденсату. Здійснює розпушування та регенерацію фільтрів.