Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор із збирання газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора із збирання газу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: характеристику розроблюваного родовища; призначення і будову наземного устаткування, свердловин, пунктів сепарації нафти і газу; технологічну схему збирання і транспортування газу і газового конденсату; методи визначення газового фактора, роботи регуляторів тиску і рівня, відсікачів нафти, контрольно-вимірювальних приладів, приладів контролю ізоляції газопроводів; матеріали, що використовуються під час ізоляції газопроводів; порядок ведення вогненебезпечних і газонебезпечних робіт на пунктах сепарації та газопроводах; принцип роботи відцентрових і гвинтових насосів; особливості збирання та використання газу високосірчаної нафти; властивості метанолу, інгібіторів і газів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує групові установки, дотискні насосні станції, кінцеві ступені сепарації, збірні пункти і товарні парки; виводить на заданий технологічний режим роботи автоматизоване устаткування. Контролює роботу та налагодження основних засобів автоматизації. Організовує і бере участь у ремонті наземного та підземного устаткування і комунікацій, запірної, відсікної, запобіжної і регулювальної арматури. Здійснює технічні і технологічні заходи щодо скорочення втрат газу і газового конденсату, удосконалення технологічних процесів збирання, підготовки та транспортування газу. Відбирає проби повітря і проводить його аналіз на загазованість із застосовуванням газоаналізаторів. Керує роботою ланки, бригади.