Інструкція для посади "Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вузли керування і комунікацій дільниці, яка обслуговується;
      - улаштування насосів, фільтрів та іншого обладнання і приладів;
      - методику і техніку проведення аналізів з узагальненням результатів;
      - властивості кислот, лугів та інших реактивів, що застосовуються;
      - стандарти на очищений конденсат;
      - правила технічної експлуатації обладнання;
      - основи слюсарної справи;
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт;
      - властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

1.4. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує збірники конденсату, водопом'якшувальне обладнання і фільтри для очищення конденсату.

2.2. Відбирає проби конденсату.

2.3. Проводить визначення домішок нафтопродуктів.

2.4. Проводить аналіз конденсату на жорсткість, лужність, залізо.

2.5. Здійснює очищення конденсату від нафтопродуктів.

2.6. Перекачує конденсат.

2.7. Здійснює пуск, обслуговування і зупинку насосу.

2.8. Проводить облік кількості конденсату.

2.9. Здійснює розпушування та регенерацію фільтрів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор із збирання та очищення конденсату 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.