* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва сухого і модифікованих картопляного та кукурудзяного крохмалів; будову устаткування та правила його експлуатації; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, правила роботи з хімічними реагентами; державні стандарти і технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів, методи контролю й регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання сухого і модифікованого крохмалів на картопле- та кукурудзопереробних підприємствах. Обробляє крохмаль реагентами, промиває крохмаль, зневоднює на осушувальних центрифугах або на вакуум-фільтрах. Висушує крохмаль у сушарках різних систем, просіює крохмаль та упаковує продукцію. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Здійснює налагодження роботи основного і допоміжного устаткування для виробництва сухого крохмалю, пускає і зупиняє його. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Веде розрахунки потрібної кількості сировини і допоміжних матеріалів. Приймає сировину. Веде облік готової продукції на початку та в кінці зміни, здає її на склад для зберігання. Відбирає проби для контролю виробництва й проведення хімічних аналізів. Веде технічну документацію. Несе відповідальність за витрати сировини та збереження тари для пакування сухого крохмалю. Забезпечує керування підпорядкованим персоналом.