* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сухих кормів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництв сухих кормів; фізико-хімічні властивості сировини та допоміжних матеріалів; норми дозування крейди та екстракту в сухому кормі; будову і режими роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та електронно-обчислювальної техніки; стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; правила зберігання, ведення обліку та відпуску готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль та забезпечує ведення безперервного процесу рафінування крохмалю, зневоднення та фільтрації на фільтрувальному устаткуванні різних типів великої та дрібної м'язги, глютену та зародка у разі ведення технологічного процесу виробництва сухих кормів з додаванням екстракту та крейди, а також охолодженням, зневодненням та сушінням глютену на імпортному устаткуванні. Організовує транспортування та сушіння кормів. Контролює дозування крейди в сухий корм. Веде технологічний процес одержання сухих кормів з додаванням екстракту. Контролює транспортування сухих кормів на склад для зберігання. Забезпечує контроль за перекачуванням сухих кормів із силосів у силоси для збереження їхньої якості та відвантаженням кормів у залізничні вагони та автотранспорт. Веде технічну документацію, облік та потрібну звітність. Забезпечує ремонт устаткування та комунікацій. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу, що виконуються в процесі одержання сухих кормів, а також підпорядкованим персоналом.