* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сухих кормів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництв сухих кормів;
      - фізико-хімічні властивості сировини та допоміжних матеріалів;
      - норми дозування крейди та екстракту в сухому кормі;
      - будову і режими роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та електронно-обчислювальної техніки;
      - стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - правила зберігання, ведення обліку та відпуску готової продукції.

1.4. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль та забезпечує ведення безперервного процесу рафінування крохмалю, зневоднення та фільтрації на фільтрувальному устаткуванні різних типів великої та дрібної м'язги, глютену та зародка у разі ведення технологічного процесу виробництва сухих кормів з додаванням екстракту та крейди, а також охолодженням, зневодненням та сушінням глютену на імпортному устаткуванні.

2.2. Організовує транспортування та сушіння кормів.

2.3. Контролює дозування крейди в сухий корм.

2.4. Веде технологічний процес одержання сухих кормів з додаванням екстракту.

2.5. Контролює транспортування сухих кормів на склад для зберігання.

2.6. Забезпечує контроль за перекачуванням сухих кормів із силосів у силоси для збереження їхньої якості та відвантаженням кормів у залізничні вагони та автотранспорт.

2.7. Веде технічну документацію, облік та потрібну звітність.

2.8. Забезпечує ремонт устаткування та комунікацій.

2.9. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу, що виконуються в процесі одержання сухих кормів, а також підпорядкованим персоналом.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сухих кормів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.