* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва сухого і модифікованих картопляного та кукурудзяного крохмалів;
      - будову устаткування та правила його експлуатації;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, правила роботи з хімічними реагентами;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину і готову продукцію;
      - норми витрат сировини та допоміжних матеріалів, методи контролю й регулювання технологічного режиму;
      - правила ведення обліку та звітності.

1.4. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання сухого і модифікованого крохмалів на картопле- та кукурудзопереробних підприємствах.

2.2. Обробляє крохмаль реагентами, промиває крохмаль, зневоднює на осушувальних центрифугах або на вакуум-фільтрах.

2.3. Висушує крохмаль у сушарках різних систем, просіює крохмаль та упаковує продукцію.

2.4. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями.

2.5. Здійснює налагодження роботи основного і допоміжного устаткування для виробництва сухого крохмалю, пускає і зупиняє його.

2.6. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій.

2.7. Веде розрахунки потрібної кількості сировини і допоміжних матеріалів.

2.8. Приймає сировину.

2.9. Веде облік готової продукції на початку та в кінці зміни, здає її на склад для зберігання.

2.10. Відбирає проби для контролю виробництва й проведення хімічних аналізів.

2.11. Веде технічну документацію.

2.12. Несе відповідальність за витрати сировини та збереження тари для пакування сухого крохмалю.

2.13. Забезпечує керування підпорядкованим персоналом.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сухого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.