* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації енергоустаткування; призначення, будову, принцип дії високовольтного випробувального та випробуваного устаткування; головну електричну схему атомної електростанції та електричну схему живлення власних потреб енергоустаткування атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила безпечної експлуатації та будови електроустановок; правила радіаційної безпеки; стандарти та методики, що регламентують правила проведення високовольтних випробувань і вимірювань енергоустаткування атомної електростанції; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем та енергооб'єднань; протиаварійні та експлуатаційні циркуляри на енергоустаткування; передовий виробничий досвід у галузі випробувань енергоустаткування атомної електростанції; положення з розслідувань та обліку нещасних випадків на виробництві; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну, економічну та безпечну роботу енергоустаткування шляхом якісного та своєчасного проведення високовольтних випробувань і вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції відповідно до правил технічної експлуатації, організації робіт та графіків ремонту. Складає програми щодо проведення високовольтних випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції. Керує та безпосередньо виконує роботи з проведення випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції: випробування підвищеним прикладеним напруженням, вимірювання опору ізоляції, визначення тангенса кута діелектричних втрат струму та втрат холостого ходу, вимірювання ємності та зволоженості обмоток, вимірювання струмів витоку розрядників, вимірювання опору контурів заземлення тощо. Керує та бере участь у роботах з технічного обслуговування та ремонту апаратури, що застосовується під час випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції. Здійснює контроль за дотриманням методик та програм з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції. Бере участь у складанні річних графіків профілактичних випробувань енергоустаткування атомної електростанції, квартальних і місячних планів робіт. Бере участь у перегляді інструкцій з експлуатації енергоустаткування атомної електростанції. Працює у комісіях з розслідування аварій, порушень, відмов в електроустановках. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері вдосконалення випробувань енергоустаткування атомної електростанції. Збирає, узагальнює, враховує і доводить до керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції, надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам з питань удосконалення експлуатації і ремонту енергоустаткування атомної електростанції, проведення високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.