* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Провідний інженер з випробування та оброблення плівки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з випробувань та оброблення плівки I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю якості продукції підприємства; технологію виробництва продукції; основи фотографічного процесу оброблення світлочутливих матеріалів; основне технологічне устаткування для хіміко-фотографічного оброблення плівки, принципи його роботи; методи проведення випробувань та оброблення плівки; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує методичне керівництво проявлячами плівки та контролює їх роботу з оброблення плівки в проявних машинах. Забезпечує своєчасне випробування готової продукції під час поопераційного та приймально-здавального контролю. Стежить за своєчасним забезпеченням робочих місць нормативно-технічною документацією. Контролює дотримання вимог нормативно-технічної документації на робочих місцях. Бере участь у розробленні та освоєнні нових технологічних процесів, впровадженні стандартів, технічних умов на готову продукцію. Досліджує причини браку у виробництві та провадить роботи із недопущення та забезпечення його зниження, а також поліпшення якості продукції. Навчає проявлячів плівки роботі на новому устаткуванні, стежить за правильною його експлуатацією. Веде обстеження робочих місць, перевіряє стан комунікацій, дотримання режимів хіміко-фотографічного оброблення плівки. Контролює дотримання правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.