* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з випробування та оброблення плівки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з випробування та оброблення плівки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з випробувань та оброблення плівки I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю якості продукції підприємства;
      - технологію виробництва продукції;
      - основи фотографічного процесу оброблення світлочутливих матеріалів;
      - основне технологічне устаткування для хіміко-фотографічного оброблення плівки, принципи його роботи;
      - методи проведення випробувань та оброблення плівки;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує методичне керівництво проявлячами плівки та контролює їх роботу з оброблення плівки в проявних машинах.

2.2. Забезпечує своєчасне випробування готової продукції під час поопераційного та приймально-здавального контролю.

2.3. Стежить за своєчасним забезпеченням робочих місць нормативно-технічною документацією.

2.4. Контролює дотримання вимог нормативно-технічної документації на робочих місцях.

2.5. Бере участь у розробленні та освоєнні нових технологічних процесів, впровадженні стандартів, технічних умов на готову продукцію.

2.6. Досліджує причини браку у виробництві та провадить роботи із недопущення та забезпечення його зниження, а також поліпшення якості продукції.

2.7. Навчає проявлячів плівки роботі на новому устаткуванні, стежить за правильною його експлуатацією.

2.8. Веде обстеження робочих місць, перевіряє стан комунікацій, дотримання режимів хіміко-фотографічного оброблення плівки.

2.9. Контролює дотримання правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з випробування та оброблення плівки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.