* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації енергоустаткування;
      - призначення, будову, принцип дії високовольтного випробувального та випробуваного устаткування;
      - головну електричну схему атомної електростанції та електричну схему живлення власних потреб енергоустаткування атомної електростанції;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила безпечної експлуатації та будови електроустановок;
      - правила радіаційної безпеки;
      - стандарти та методики, що регламентують правила проведення високовольтних випробувань і вимірювань енергоустаткування атомної електростанції;
      - інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем та енергооб'єднань;
      - протиаварійні та експлуатаційні циркуляри на енергоустаткування;
      - передовий виробничий досвід у галузі випробувань енергоустаткування атомної електростанції;
      - положення з розслідувань та обліку нещасних випадків на виробництві;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну, економічну та безпечну роботу енергоустаткування шляхом якісного та своєчасного проведення високовольтних випробувань і вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції відповідно до правил технічної експлуатації, організації робіт та графіків ремонту.

2.2. Складає програми щодо проведення високовольтних випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції.

2.3. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції.

2.4. Керує та безпосередньо виконує роботи з проведення випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції: випробування підвищеним прикладеним напруженням, вимірювання опору ізоляції, визначення тангенса кута діелектричних втрат струму та втрат холостого ходу, вимірювання ємності та зволоженості обмоток, вимірювання струмів витоку розрядників, вимірювання опору контурів заземлення тощо.

2.5. Керує та бере участь у роботах з технічного обслуговування та ремонту апаратури, що застосовується під час випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням методик та програм з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.

2.7. Бере участь у складанні річних графіків профілактичних випробувань енергоустаткування атомної електростанції, квартальних і місячних планів робіт.

2.8. Бере участь у перегляді інструкцій з експлуатації енергоустаткування атомної електростанції.

2.9. Працює у комісіях з розслідування аварій, порушень, відмов в електроустановках.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері вдосконалення випробувань енергоустаткування атомної електростанції.

2.11. Збирає, узагальнює, враховує і доводить до керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції, надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам з питань удосконалення експлуатації і ремонту енергоустаткування атомної електростанції, проведення високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.