* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з вишкобудування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з вишкобудування I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вишкобудування; організацію робіт, технологію спорудження і демонтажу бурових; технічні умови до бурових, які споруджуються, технічні характеристики і конструктивні особливості бурового устаткування та спецтехніки, які використовуються під час проведення робіт; правила їх технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід з вишкобудування, основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розроблення оперативних планів з будівництва і монтажу бурових установок. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і дотримання графіків його ремонту. Здійснює технічний нагляд за дотриманням проектів і технічних умов на монтаж устаткування. Веде роботу із удосконалення технології та механізації будівельно-монтажних робіт, підвищення якості та скорочення термінів будівництва бурових. Аналізує виконання техніко-економічних показників будівництва бурових. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів із поліпшення вишкомонтажних робіт. Бере участь в узагальненні та розповсюдженні передових прийомів і методів праці. Контролює дотримання бригадами технологічної дисципліни, правил експлуатації устаткування, норм витрат матеріалів. Веде встановлений облік і звітність.