* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер з впровадження аеронавігаційних систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України з охорони праці; основи трудового законодавства України; закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, що регламентують діяльність дирекції та відділу; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи за напрямом діяльності; національний план конвергенції та імплементації України; документи ІКАО та Євроконтролю за напрямом діяльності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує покладені на нього завдання у сфері створення сучасних аеронавігаційних систем та систем керування повітряним рухом. Керується принципами найбільш ефективного використання систем радіотехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху, чинними державними та міжнародними стандартами та іншими нормативними документами, які застосовуються в системі обслуговування повітряного руху. Бере участь у розробленні річних планів розвитку системи аеронавігаційного обслуговування, підготовці та реалізації проектів розвитку аеронавігаційної системи, розробленні технічних завдань на створення та модернізацію комплексів та систем обслуговування повітряного руху, підготовці та проведенні тендерів, випробувань та сертифікації об'єктів аеронавігаційної системи, які створюються на підприємстві, розробленні нормативів та програм щодо основної діяльності підприємства, організації підвищення кваліфікаційного рівня працівників при реалізації відповідних проектів. Взаємодіє із фахівцями інших дирекцій під час вирішення спільних питань. Реалізує на практиці програми розвитку систем обслуговування повітряного руху, вивчає та застосовує в роботі документи, рекомендації та програми міжнародних організацій цивільної авіації (ICAO, Eurocontrol), досвід з питань організації аеронавігаційних систем.