Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник відділення зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Для відділень поштового зв'язку I-III груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років. Для відділень поштового зв'язку IV-V груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні документи з організації поштового зв'язку; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; адміністративно-територіальний поділ України; правила експлуатації електронних комплексів; засоби механізації поштового зв'язку; тарифи на послуги поштового зв'язку; положення про оплату праці; досвід передових підприємств поштового зв'язку, основи економіки, організації виробництва; Закон України "Про захист прав споживачів"; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує якісне надання послуг поштового зв'язку населенню, підприємствам, установам, організаціям. Організовує робочі місця працівників для надання послуг поштового зв'язку, доводить до працівників плани прибутків і контролює їх виконання. Забезпечує збереження готівки поштових відправлень, матеріальних цінностей, товарів та документації. Відповідає за правильну тарифікацію і своєчасне та повне оприбуткування плати за послуги поштового зв'язку, одержання підкріплень готівки, здавання та відправлення надлімітних залишків грошей до головної каси поштамту (вузла зв'язку). Забезпечує своєчасну доставку пошти, пенсій та грошових допомог адресатам. Несе відповідальність за своєчасне та якісне складання звітів, достовірність статистичних даних, правильне ведення касових операцій. Забезпечує якісну та безперебійну роботу засобів механізації поштового зв'язку та електронних комплексів, що знаходяться у відділенні поштового зв'язку. Забезпечує наявність реклами всіх видів поштових послуг, періодичних видань та інших товарів і послуг. Відповідає за обмін пошти з поштовим транспортом. Здійснює аналіз показників якості роботи відділення та виконання плану доходів. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів, спрямованих на виконання плану прибутків і обміну, поліпшення якості роботи і створення додаткових зручностей споживачам послуг поштового зв'язку. Керує працівниками відділення, а за необхідності - працівниками прикріплених до нього пунктів і пересувних відділень поштового зв'язку. Контролює якість оброблення вхідної і вихідної пошти. Веде облік робочого часу й виконання працівниками норм виробітку.