Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник відділення держенергонагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією у системі Держенергонагляду, на енергопідприємствах або в енергетичних підрозділах інших галузей економіки - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про електроенергетику", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації виробничої діяльності Держенергонагляду і відпуску енергії споживачам; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила влаштування електроустановок; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж; Правила користування електричною і тепловою енергією; вимоги до обліку електричної та теплової енергії; нормативно-технічні документи щодо тарифоутворення на теплову та електроенергію; Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі організації енергопостачання; посадові інструкції працівників відділення; схеми, будову й територіальне розташування піднаглядних об'єктів споживачів енергії; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; нормативні документи з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю відділення у частині виконання функцій державного енергетичного нагляду. У межах своєї компетенції контролює роботу енергопостачальників з укладення договорів із споживачами електричної і теплової енергії у відповідності з Правилами користування електричною і тепловою енергією. Силами інспекції забезпечує нагляд за енергопостачанням споживачів, дотриманням споживачами та енергопостачальниками режимів електро- і теплоспоживання (постачання), правил користування енергією, технічним станом електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів. Здійснює контроль за усуненням суб'єктами господарської діяльності виявлених порушень законодавства про електроенергетику та інших нормативних документів з питань електро- і теплопостачання та застосуванням заходів щодо обмеження постачання електричної і теплової енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною і тепловою енергією, а також споживачам - неплатникам спожитої електричної і теплової енергії. Аналізує інформацію з питань електро- і теплоенергонагляду; бере участь у методологічній роботі, оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду. Проводить з персоналом відділення роботу з охорони праці. Підтверджує готовність до роботи (подачі напруги) нових та реконструйованих енергоустановок споживачів. Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання і готує за ними висновки. Контролює дотримання споживачами та енергопостачальниками показників якості енергії (електричної та теплової), технічний стан резервних джерел живлення споживачів I категорії та схеми приєднання їх до електричних мереж. Здійснює контроль за роботою інспекторів. Організовує планування, облік та підготовку звітності з виробничої діяльності відділення, технічне та економічне навчання у відділенні, роботу з атестації робочих місць. Вимагає дотримання підлеглим персоналом правил та інструкцій з охорони праці. Керує працівниками відділення.

Спеціалізація
Здійснює керівництво виробничою діяльністю групи в частині виконання функцій держенергонагляду відповідно до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії. Планує та розподіляє роботу між інспекторами, встановлює терміни і контролює якість виконання. Силами інспекції забезпечує нагляд за енергопостачанням споживачів, дотриманням споживачами та енергопостачальниками режимів теплоспоживання (постачання), вимог правил користування тепловою енергією, технічним станом тепловикористовуючих установок споживачів та теплових мереж. У разі потреби безпосередньо здійснює державний енергетичний нагляд за тепловикористовуючими установками та тепловими мережами суб'єктів господарської діяльності. Бере участь у роботі кваліфікаційних комісій з перевірки знань правил експлуатації у працівників групи та осіб, відповідальних за теплове господарство споживачів. Здійснює контроль за усуненням суб'єктами господарської діяльності виявлених порушень законодавства про електроенергетику, інших нормативних документів з питань теплопостачання та застосуванням заходів щодо обмеження постачання теплової енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування тепловою енергією, а також споживачам - неплатникам спожитої теплової енергії. Аналізує інформацію з питань теплоенергонагляду. Бере участь у методологічній роботі, оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду. Вимагає дотримання підлеглим персоналом правил та інструкцій з охорони праці. Підтверджує готовність до роботи нових (реконструйованих) тепловикористовуючих установок та теплових мереж.