Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби; державну політику за напрямом діяльності відділу; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом показників. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності під час виконання службових обов’язків; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Звітує перед керівництвом про виконання основних заходів службової діяльності відділу. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими органами Держспецзв'язку, їх структурними підрозділами, органами виконавчої влади підприємствами, установами, організаціями, органами державного нагляду і контролю з питань, що входять до компетенції відділу. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Забезпечує дотримання особовим складом відділу чинного законодавства України.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку готувати запити щодо отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ та організацій інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань; здійснювати інспекційні перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством у межах наданих повноважень; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури та діяльності відділу; надавати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.