Інструкція для посади "Начальник відділення зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - для відділень поштового зв'язку I-III груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років. Для відділень поштового зв'язку IV-V груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні документи з організації поштового зв'язку;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - правила експлуатації електронних комплексів;
      - засоби механізації поштового зв'язку;
      - тарифи на послуги поштового зв'язку;
      - положення про оплату праці;
      - досвід передових підприємств поштового зв'язку, основи економіки, організації виробництва;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділення зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує якісне надання послуг поштового зв'язку населенню, підприємствам, установам, організаціям.

2.2. Організовує робочі місця працівників для надання послуг поштового зв'язку, доводить до працівників плани прибутків і контролює їх виконання.

2.3. Забезпечує збереження готівки поштових відправлень, матеріальних цінностей, товарів та документації.

2.4. Відповідає за правильну тарифікацію і своєчасне та повне оприбуткування плати за послуги поштового зв'язку, одержання підкріплень готівки, здавання та відправлення надлімітних залишків грошей до головної каси поштамту (вузла зв'язку).

2.5. Забезпечує своєчасну доставку пошти, пенсій та грошових допомог адресатам.

2.6. Несе відповідальність за своєчасне та якісне складання звітів, достовірність статистичних даних, правильне ведення касових операцій.

2.7. Забезпечує якісну та безперебійну роботу засобів механізації поштового зв'язку та електронних комплексів, що знаходяться у відділенні поштового зв'язку.

2.8. Забезпечує наявність реклами всіх видів поштових послуг, періодичних видань та інших товарів і послуг.

2.9. Відповідає за обмін пошти з поштовим транспортом.

2.10. Здійснює аналіз показників якості роботи відділення та виконання плану доходів.

2.11. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів, спрямованих на виконання плану прибутків і обміну, поліпшення якості роботи і створення додаткових зручностей споживачам послуг поштового зв'язку.

2.12. Керує працівниками відділення, а за необхідності - працівниками прикріплених до нього пунктів і пересувних відділень поштового зв'язку.

2.13. Контролює якість оброблення вхідної і вихідної пошти.

2.14. Веде облік робочого часу й виконання працівниками норм виробітку.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.