* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач підсобного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом; номенклатуру виготовлюваної продукції, види виконуваних робіт; основи технології виробництва; порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску продукції; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу процесу виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю підсобного виробництва. Забезпечує організацію і розвиток власної промислової бази та випуск продукції високої якості, згідно з обсягами і термінами, зазначеними в бізнес-плані та договорах, освоєння виробництва нової продукції, яка за своїми техніко-економічними показниками не поступається кращій вітчизняній й зарубіжній продукції. Розробляє пропозиції щодо розвитку допоміжного виробництва, його річні та квартальні бізнес-плани, складає заявки на нову техніку. Аналізує виробничу діяльність підсобного виробництва. Контролює виконання встановлених завдань на виготовлення продукції та її якість. Визначає потребу в матеріалах, напівфабрикатах і запасних частинах. Організовує вивчення і упровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. Забезпечує своєчасну і правильну звітність про роботу підсобного виробництва. Контролює додержання виробничої і трудової дисципліни, а також правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Підбирає і розставляє персонал, проводить організаційну й виховну роботу в колективі.