* *
Інструкція для посади "Завідувач підсобного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач підсобного виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом;
      - номенклатуру виготовлюваної продукції, види виконуваних робіт;
      - основи технології виробництва;
      - порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску продукції;
      - організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт;
      - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу процесу виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач підсобного виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач підсобного виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач підсобного виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач підсобного виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю підсобного виробництва.

2.2. Забезпечує організацію і розвиток власної промислової бази та випуск продукції високої якості, згідно з обсягами і термінами, зазначеними в бізнес-плані та договорах, освоєння виробництва нової продукції, яка за своїми техніко-економічними показниками не поступається кращій вітчизняній й зарубіжній продукції.

2.3. Розробляє пропозиції щодо розвитку допоміжного виробництва, його річні та квартальні бізнес-плани, складає заявки на нову техніку.

2.4. Аналізує виробничу діяльність підсобного виробництва.

2.5. Контролює виконання встановлених завдань на виготовлення продукції та її якість.

2.6. Визначає потребу в матеріалах, напівфабрикатах і запасних частинах.

2.7. Організовує вивчення і упровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

2.8. Забезпечує своєчасну і правильну звітність про роботу підсобного виробництва.

2.9. Контролює додержання виробничої і трудової дисципліни, а також правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Підбирає і розставляє персонал, проводить організаційну й виховну роботу в колективі.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач підсобного виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач підсобного виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач підсобного виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач підсобного виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач підсобного виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач підсобного виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач підсобного виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач підсобного виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач підсобного виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач підсобного виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.