* *
Інструкція для посади "Завідувач сортувальної платформи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач сортувальної платформи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи сортувальної платформи;
      - правила і технічні умови розвантаження, навантаження, кріплення вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи платформи сортувальної;
      - умови договорів на зберігання, сортування вантажів, оренду складських приміщень та устаткування;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач сортувальної платформи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач сортувальної платформи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач сортувальної платформи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач сортувальної платформи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу сортувальної платформи.

2.2. Забезпечує переробку вантажопотоку, який надходить під сортування та зберігання вантажів, ефективне використання виробничих майданчиків та вантажно-розвантажувальних засобів.

2.3. Контролює правильність укладання вантажів на рухомий склад на сортувальній платформі.

2.4. Забезпечує правильну технічну експлуатацію і утримання вагових приладів.

2.5. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо запобігання псуванню вантажів під час сортування.

2.6. Аналізує роботу сортувальної платформи, розробляє і вживає заходів, направлених на поліпшення її роботи.

2.7. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, механізаторів і вантажників.

2.8. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності.

2.9. Керує працівниками сортувальної платформи.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач сортувальної платформи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач сортувальної платформи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач сортувальної платформи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач сортувальної платформи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач сортувальної платформи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач сортувальної платформи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач сортувальної платформи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач сортувальної платформи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач сортувальної платформи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач сортувальної платформи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.