* *
Інструкція для посади "Завідувач поверху готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач поверху готелю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією чергового поверху готелю - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі;
      - прейскуранти цін на номери, місця та послуги, що надаються мешканцям, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач поверху готелю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач поверху готелю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач поверху готелю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач поверху готелю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує вчасну і якісну підготовку номерів і місць у номерах до заселення, надання мешканцям готелю усіх видів послуг.

2.2. Наглядає за наявністю на поверсі вільних номерів і місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий адміністратор.

2.3. Стежить, щоб мешканці, які виїжджають, вчасно звільняли номери (місця).

2.4. Здійснює контроль за економним і раціональним витрачанням електроенергії та води, безперебійною роботою електромережі водопроводу, каналізації, а також за справністю меблів, інвентарю, електричного та електронного обладнання (телевізори, холодильники, кондиціонери, телефонні апарати, електропилососи тощо), у разі виявлення несправностей вживає заходів щодо їх усунення.

2.5. Забезпечує збереженість майна, обладнання та інвентарю на поверсі та в установленому порядку несе матеріальну відповідальність за нього.

2.6. Контролює складання актів про забуті мешканцями речі, документи, гроші та передає їх у камеру схову або адміністратору.

2.7. Керує роботою обслуговуючого персоналу на поверсі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач поверху готелю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач поверху готелю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач поверху готелю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач поверху готелю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач поверху готелю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач поверху готелю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач поверху готелю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач поверху готелю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач поверху готелю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач поверху готелю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.