* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Завідувач підприємства роздрібної торгівлі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; призначення та види торгово-технологічного обладнання; організацію бухгалтерського обліку та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем в торговому процесі підприємства; основи менеджменту персоналу; форми та методи організації та оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю підприємства роздрібної торгівлі. Спрямовує роботу підприємства на забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців. Налагоджує ефективну взаємодію всіх підрозділів підприємства. Організує своєчасне постачання підприємства товарами в повному асортименті. Забезпечує високий рівень ефективності торговельного процесу, впровадження на підприємстві прогресивних форм торгівлі, вдосконалення технології оперативних процесів торгівлі, впровадження нового торгово-технологічного обладнання. Сприяє прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат. Організує комерційну та іншу торговельно-господарську діяльність підприємства. Забезпечує прибутковість діяльності підприємства, контролює збереження товарно-матеріальних цінностей. Комплектує персонал підприємства кваліфікованими кадрами. Розміщує працівників підприємства за видами робіт з урахуванням раціонального розподілу праці, їх професійною кваліфікацією. Контролює додержання на підприємстві безпечних умов праці. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства, їх виконання. Систематично аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Планує організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, оптимізації товарних запасів, удосконалення форм торговельного обслуговування покупців. Контролює виконання правил і додержання норм охорони праці на підприємстві, санітарно-технічний стан підприємства, додержання працівниками вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.