Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Дозувальник харчової продукції 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: види сировини та вимоги до дозування, правила роботи на вагах, апаратах-вимірниках.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Дозує, відвантажує, відміряє один вид сировини, продукту чи напівфабрикату. Під час дозування кускової, пасто- або тістоподібної сировини: ділить сировину на порції, куски установленої ваги. Відсікає визначену кількість вручну або на подільнику, не допускаючи відхилень від стандартної ваги. Проводить контрольне зважування порцій, кусків. Під час дозування сипучої або рідкої сировини, продукту: відміряє (відвантажує) визначену технологією кількість (об'єм) вручну, апаратами-вимірниками або на автоматичних вагах. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або на автоматичних вагах. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або напівфабрикатом. Підігріває. Контролює вагу, об'єм, густину. Випускає сировину з вимірників, видаляє піну. Відкриває та закриває вентилі. Підраховує упаковки та наклеює на них етикетки.