Інструкція для посади "Дозувальник харчової продукції 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозувальник харчової продукції 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види сировини та вимоги до дозування, правила роботи на вагах, апаратах-вимірниках.

1.4. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Дозує, відвантажує, відміряє один вид сировини, продукту чи напівфабрикату.

2.2. Під час дозування кускової, пасто- або тістоподібної сировини: ділить сировину на порції, куски установленої ваги.

2.3. Відсікає визначену кількість вручну або на подільнику, не допускаючи відхилень від стандартної ваги.

2.4. Проводить контрольне зважування порцій, кусків.

2.5. Під час дозування сипучої або рідкої сировини, продукту: відміряє (відвантажує) визначену технологією кількість (об'єм) вручну, апаратами-вимірниками або на автоматичних вагах.

2.6. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або на автоматичних вагах.

2.7. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або напівфабрикатом.

2.8. Підігріває.

2.9. Контролює вагу, об'єм, густину.

2.10. Випускає сировину з вимірників, видаляє піну.

2.11. Відкриває та закриває вентилі.

2.12. Підраховує упаковки та наклеює на них етикетки.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозувальник харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.