* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник конверсії 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конверсії 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схеми сигналізації та блокувань; технологічні властивості конвертованого газу і газу, що конвертується, та технічні вимоги до його складу; методику проведення аналізів та розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес конверсії та координує роботу всіх робітників газового цеху, який має в своєму складі суміщені конвертори або цехи нітроамофоски одиничною потужністю 550 тис.т на рік. Контролює показники режиму процесу конверсії газу, вихід та якість конвертованого газу, вміст вологи або домішок у побічних продуктах виробництва нітроамофоски, які отримуються; регулює у разі потреби основні показники процесу, склад газу та навантаження по агрегатах та компресорах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами аналізів. Контролює роботу систем автоматичного аналізу, pH-метрії, виявляє та усуває причини відхилень від установлених параметрів технологічного режиму. Виконує контрольні аналізи. Веде облік роботи зміни. Розраховує співвідношення пара-газ, необхідну кількість газу і повітря та інших компонентів. Записує показники процесу у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою устаткування цеху, готує його до ремонту та контролює ремонт устаткування цеху. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій. Виявляє недоліки у роботі та бере участь в їх усуненні.