Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник конверсії 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конверсії 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, каталізаторів та готової продукції; фізико-хімічні основи; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес конверсії у виробництвах аміаку, спиртів, водню, калієвої селітри, нітриту та нітрату натрію, аміачної селітри та карбонатних солей в агрегатах конверсії метану та окису вуглецю, реакторах та на іншому устаткуванні безперервної дії. Керує роботою насосів живильної води. Контролює та регулює процес конверсії: розчин у зоні каталізатора, на вході та виході з системи, тиск і опір у конверторах, навантаження по агрегатах, співвідношення пара-газ та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуально. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби та провадить аналізи. Розраховує потрібну кількість компонентів процесу конверсії. Веде записи у виробничому журналі. Розраховує вихід продукції. Обслуговує конвертори метану та окису вуглецю, реактори, насоси, сатураційні башти, комунікації та інше устаткування. Виконує пуск та зупинку устаткування цеху. Готує устаткування до ремонту, виконує простий ремонт, приймає з ремонту. Керує підлеглими робітниками за їх наявності.