* *
Інструкція для посади "Апаратник конверсії 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник конверсії 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конверсії 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу конверсії і схему виробництва;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики;
      - схеми сигналізації та блокувань;
      - технологічні властивості конвертованого газу і газу, що конвертується, та технічні вимоги до його складу;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник конверсії 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник конверсії 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник конверсії 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник конверсії 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес конверсії та координує роботу всіх робітників газового цеху, який має в своєму складі суміщені конвертори або цехи нітроамофоски одиничною потужністю 550 тис.т на рік.

2.2. Контролює показники режиму процесу конверсії газу, вихід та якість конвертованого газу, вміст вологи або домішок у побічних продуктах виробництва нітроамофоски, які отримуються; регулює у разі потреби основні показники процесу, склад газу та навантаження по агрегатах та компресорах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами аналізів.

2.3. Контролює роботу систем автоматичного аналізу, pH-метрії, виявляє та усуває причини відхилень від установлених параметрів технологічного режиму.

2.4. Виконує контрольні аналізи.

2.5. Веде облік роботи зміни.

2.6. Розраховує співвідношення пара-газ, необхідну кількість газу і повітря та інших компонентів.

2.7. Записує показники процесу у виробничому журналі.

2.8. Керує пуском та зупинкою устаткування цеху, готує його до ремонту та контролює ремонт устаткування цеху.

2.9. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій.

2.10. Виявляє недоліки у роботі та бере участь в їх усуненні.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник конверсії 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник конверсії 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник конверсії 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник конверсії 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник конверсії 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник конверсії 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник конверсії 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник конверсії 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник конверсії 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник конверсії 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.