Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування на дільниці, яка обслуговується, властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес конденсації під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає сировину та конденсовані засоби в апарати. Вивантажує конденсат. Обслуговує технологічне устаткування. Відбирає проби. Чистить апарати. Готує устаткування до ремонту.